Nyheter

Varannan byggare <br></br> rädd att skadas

Byggnadsarbetare och deras chefer oroar sig för att råka ut för arbetsplatsolyckor. Var fjärde medlem i Byggnadsarbetareförbundet har övervägt att byta bransch på grund av dålig arbetsmiljö och risk för arbetsolyckor.

Det visar en ny undersökning med knappt 900 byggchefer och byggnadsarbetare som genomförts av Byggcheferna och Byggnadsarbetareförbundet. Varje vecka oroar sig varannan byggnadsarbetare för att råka ut för en arbetsplatsolycka. Motsvarande siffra för byggcheferna är att fyra av tio oroar sig för olyckor. Fem procent av byggcheferna oroar sig varje dag.

— Ingen människa ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att det ska inträffa en olycka. Det vilar ett tungt ansvar på cheferna som ska skapa en god arbetsmiljö. För att de ska ha rätt förutsättningar att kunna ta detta ansvar måste byggherrarna också ta sitt ansvar och ge dem rimliga tidsramar för byggprojekten, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Stress och slarv uppges vara de bakomliggande orsakerna till arbetsplatsolyckorna. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att ha striktare regler för upphandlingar som medför rimligare tidsramar, anser Bergqvist och Hans Tilly, ordförande för Byggnads.

— Situationen är djupt oroande och vi kan inte sitta passiva och se på hur våra medlemmar utsätts för psykisk och fysisk ohälsa, säger Hans Tilly.

De båda organisationerna anser dessutom att Arbetsmiljöverket ska få laglig rätt att utfärda böter direkt vid inspektion om de upptäcker brister i arbetsmiljön.