Nyheter

VårgårdaHus vd prisad av kommunen

Trots en bransch i närmast fritt fall har småhustillverkaren VårgårdaHus stått pall, och mer än det. Företaget väljer att bygga ut sin tillverkningsyta i Vårgårda och nära nog dubblera antalet anställda i produktionen.

Medan de värst drabbade i branschen tappat mellan 30 och 50 procent av försäljningen har VårgårdaHus istället ökat sin försäljning och lönsamhet.

VårgårdaHus har av Svenskt Tillväxtindex graderats in i tillväxtklass 1, högsta tillväxtklassen. Enbart tre procent av Sveriges företag har nått sådan framgång.

Därför har nu Per-Erik Bonander och VårgårdaHus utsetts till Årets Företagare 2013 i Vårgårda kommun. Bakom utmärkelsen står Vårgårda kommun och organisationen Företagarna.

”Årets företagare har genom en väl genomtänkt strategi och framgångsrikt sätt marknadsfört företaget och Vårgårda på ett föredömlig sätt.”, lyder motiveringen.

Priset delades ut av kommunstyrelsens ordförande Mattias Olsson i samband med UCI Vårgårda World Cup cykelfest.

– Jag är glad över priset och väldigt stolt över vår personal som lyckats så bra i en stentuff bransch, säger Per-Erik Bonander, VD VårgårdaHus AB, i ett pressmeddelande.

Priset Årets Företagare delas ut till den som genom sina idéer och sitt arbete utvecklat näringslivet i Vårgårda kommun. Utdelningen tilldelas den som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare och som genom handlingskraft och nytänkande tillfört företagandet nya dimensioner.