Nyheter

Varje byggnad blir en del av vår gemensamma kultur och historia

Mariam Mohammedamin.

Genom att sluta diskriminera och välkomna mångfalden inom arbetslivet, kan vi skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad som gynnar oss alla, skriver Mariam Mohammedamin, arbetsledare på Tommy Byggare och Årets Byggkvinna 2023.

Det är verkligen fantastiskt att se hur långt vi har kommit i byggbranschen, och samtidigt finns det ännu mer vi kan göra för att minska fördomar och skapa en kultur av lika möjligheter. Det är otroligt inspirerande att upptäcka att många företag i Sverige aktivt arbetar för att främja religiös mångfald och respektera olika symboler som kors, kippa och slöja. Det ger oss en stark grund att bygga vidare på. Ska vi inte tillsammans bygga upp en ännu mer inkluderande och positiv företagsvärld?

I vårt fantastiska Sverige finns ingen plats för diskriminering baserad på etnisk tillhörighet eller religion, och tillsammans kan vi arbeta för att tydliggöra detta för alla. När företagen följer lagstiftningen och ger individer rätt att utöva sin religion skapar vi en atmosfär av inkludering och rättvisa.

Tillsammans måste vi arbeta för att bekämpa strukturell rasism och fördomar. Det är oacceptabelt att människor med arabiskklingande namn eller från socioekonomiskt utsatta områden nekas anställning. En rättvis arbetsmarknad där vi bedöms utifrån våra förmågor och inte utifrån våra kläder är avgörande för att alla ska ha lika möjligheter att lyckas.

Företagen bör spela en viktig roll genom att vara föregångare och välkomna olika erfarenheter och perspektiv. Vi strävar efter att berika samhällsutvecklingen och främja framsteg, och vi ser till att ingen ovärderlig potential och kompetens går förlorad genom att ge kompetenta individer rätt till arbete. Om vi vill bygga samhället, då ska vi se till att vi tar med hela samhället.

Forskning har upprepade gånger visat att arbetsplatser som är mångfaldiga främjar innovation, problemlösning och kreativitet. Genom att välkomna olika individer med olika bakgrund kan företagen dra nytta av deras unika perspektiv och skapa en mer välmående och framgångsrik verksamhet.

För att bli ännu starkare och mer oövervinnliga bör företagen omfamna mångfald och inkludering. Tillsammans kan vi skapa en observerbar gemenskap där vi lyfter varandra och visar att en inkluderande företagskultur är nyckeln till framgång. Samtidigt finns det en annan fascinerande värld som formar vår fysiska omgivning och bidrar till samhällets utveckling – byggbranschen. Byggbranschen förvandlar en liten markbit till majestätiska strukturer som reser sig mot himlen. Det är en sektor som kombinerar konst och vetenskap på ett unikt sätt, där noggrann planering, teknisk expertis och kreativitet skapar imponerande verk av arkitektur.

En av fördelarna med att vara en del av byggbranschen är den direkta inverkan man har på samhället. Varje byggnad som reser sig blir en del av vår gemensamma kultur och historia. Byggbranschen bidrar till att forma stadslandskapet och skapa platser där människor kan leva, arbeta och trivas.

Byggbranschen skapar också arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Byggprojekt genererar sysselsättning inom olika sektorer och bidrar till den lokala ekonomin genom att stimulera efterfrågan på material, tjänster och infrastruktur. Dessutom är byggbranschen en bransch som ständigt utvecklas och anpassas till nya teknologier och innovationer, vilket skapar möjligheter för lärande och professionell tillväxt.

Den unika kulturen inom byggbranschen betonar lagarbete och samarbete, där olika yrkesgrupper och discipliner samverkar för att nå gemensamma mål. Att vara en del av denna samhörighet och kreativa miljö skapar en speciell arbetsplatskultur där man kan lära av varandra, utmana sig själv och känna en gemensam stolthet över det man åstadkommer.

I slutändan är både kampen mot diskriminering och engagemanget inom byggbranschen en del av att forma vår värld, skapa platser för människor att leva och arbeta i samt bidra till samhällets utveckling och kultur. Genom att sluta diskriminera och välkomna mångfalden inom arbetslivet, kan vi skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad som gynnar oss alla. Byggbranschen representerar möjligheten att omvandla idéer till konkreta resultat och bygga både strukturer och samhällen för en framtid som är vacker och hållbar.