Nyheter

Världens största älg försenas

Bygget av världens största älg, Stoor’n, blir försenat. Arbetet att samla in pengar till bygget har gått trögare än väntat på grund av finanskrisen. <br></br> — Förhoppningen är att vi kan sätta spaden i jorden före nästa årsskifte, säger Håka

Han är ordförande i den styrgrupp som har bildats kring projektet med den konstgjorda, 45 meter höga älgen. Tidigare var ambitionen att älgen skulle kunna byggas under våren.

Älgen beräknas kosta 60 miljoner kronor, pengar som är tänkta att komma från företag i form av donationer. Hittills har ”mindre än en tredjedel” säkrats genom löften från olika företag.

Håkan Widmark berättar att det har varit svårt att få träffa företagsledare under finanskrisen och lågkonjunkturen.
— Det har blivit mycket svårare nu helt klart. De har akuta problem att ta tag i och det får man ha viss förståelse för, säger han.

Tanken är att älgen ska byggas och ägas av en stiftelse. Själva verksamheten inuti älgen, konferenser, turistbesök, utställningar och konserter, ska skötas av ett driftbolag.
— Det finns ett fantastiskt stöd för älgen. Det är ungefär 1 000 personer som har tecknat sig för aktier i driftbolaget, berättar Håkan Widmark.

Älgen är tänkt att stå på berget Vithatten, med frambenen i Norrbotten och bakbenen i Västerbotten. Besökare ska kunna komma in i älgen via en hiss i en konstgjord tall. I älgens krona ska det finnas en utsiktsplats.

Visionen om den stora konstgjorda älgen kommer från Thorbjörn Holmlund, snickare och turistentreprenör i Svansele. Han är övertygad om att älgen kommer att bli ett stort turistmål och har arbetat för sin idé i tio års tid.