Nyheter

Världsunik elväg invigdes

Klippte bandet gjorde Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Gunnar Asplund, innovatören bakom tekniken, Sofia Lundberg, projektledare och Hans Säll, ordförande i konsortiet eRoadArlanda och affärsutvecklingschef inom NCC. Foto: Joakim Kröger/NCC

Det var högtidlig bandklippning av infrastrukturminister Tomas Eneroth, och Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket när eRoadArlanda invigdes på tisdagen.
Vägen är ett resultat av svensk innovationskraft och den första elektrifierade allmänna vägen med en skena i vägbanan där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. 

Lösningen möjliggör elektrifiering av befintliga allmänna vägar och en framtid med fossilfria vägtransporter på ett både hållbart och kostnadseffektivt sätt.

– En av vår tids stora frågor är hur vi kan skapa fossilfria vägtransporter. Nu har vi en lösning som gör det möjligt, vilket är fantastiskt. Sverige ligger i absolut framkant med den här tekniken, och vi hoppas nu kunna ta den vidare till fler delar av landet och världen, sade Hans Säll, ordförande i konsortiet eRoadArlanda och affärsutvecklingschef inom NCC.

– Det här är en väldigt viktig invigning. Elvägar har en väldigt stor potential och här är Sverige världsledande, menade infrastrukturminister Tomas Enroth.
– Projektet handlar inte bara om vår moraliska plikt – att minska utsläppen från transportsektorn. Det handlar också om att stärka svensk industri och konkurrenskraft. 
På frågan om hur snabbt en expansion av elvägar kan komma att ske, sade sig Enroth vara ”relativt optimistisk”.
– Tekniken utvecklas väldigt snabbt nu.  

Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, delade hans optimism.
– Det här ser jag inte som något som kommer att stanna på pilotstadiet, utan det är något som kommer att tas bredare.

Testbanan finns på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, där två kilometer av vägen elektrifierats. Tekniken bygger på så kallad konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Energi överförs till fordonet från skenan i vägen via en rörlig arm. Denna känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över skenan är kontakten i nerfällt läge. Elvägen kommer att trafikeras av en ombyggd distributionsbil som kommer att gå med postleveranser mellan logistikcentralen och Arlanda.

eRoadArlanda är en av två deltagare i Elvägsprojektet –  Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Den andra är Region Gävleborg. I det projektet testas på en sträcka av E16 utanför Sandviken en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. 

Fakta: eRoadArlanda

Projektet drivs av ett konsortium med följande deltagare: Elways, NCC, PostNord, ABT-bolagen, Vattenfall, DAF, KTH, Kilenkrysset, VTI,  E-traction, GCT, KTH, Bilprovningen, Airport City Stockholm, Sigtuna kommun, Swedavia, Arlanda Stad Holding, TraningPartner, FirstHotel, Frost Produktion, SMM Dulevo och Sandströms Elfirma.

Målsättningen med projektet är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Satsningen på projektet eRoadArlanda ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.