Nyheter

Varnar för nya fuktproblem

Fuktskadade vindar kan bli byggbranschens nästa miljöproblem. Det visar en ny, ännu opublicerad rapport som bland annat Johnny Kellner, miljö- och utvecklingschef på Veidekke ligger bakom. Han menar att branschen hittills räddats av de milda vintrarna.

Att det finns risker med fukt på kalla vindar är inget nytt. Ökad isolering och övergång till fjärrvärme gör att skorstensstocken inte värmer upp vinden. Det ger kalla och fuktiga vindar och risk för fuktproblem. Enligt Johnny Kellner har risken ökat betydligt de senaste åren.

— Vi har gått från välisolerade vindar till extremisolerade de senaste åren och då ökar också risken för fuktskador, säger Johnny Kellner.

Han poängterar dock att branschen än så länge inte sett så stora skador. Något som, enligt Kellner, beror på att de senaste årens vintrar varit milda.

— Blir det normala vintrar framöver kan problemen öka, säger han.

Han tycker dock inte det går att jämföra de potentiella fuktproblemen i vindarna med problemen med fuktproblemen i enskiktsväggar.

— Till skillnad från väggproblemen är fuktproblem på vindar ett smygande problem där det tar tid innan eventuella skador uppstår.

I den nya studien, som initierades när Johnny Kellner jobbade på JM, och genomfördes i samarbete med Lunds tekniska högskola, redovisas lösningar på problemen. I två år har mätningar gjorts i ett nybyggt flervåningshus i Gubbängen utanför Stockholm. Och fuktproblemen var inte något problem. Det beror på två saker. Dels minskades ventilationen vintertid. Dels hade taket ingen asfaltspapp under betongpannorna utan en underlagspapp som släpper igenom fukt från vinden.

— Det är säkert många som blir förvånade över vår slutsats att den traditionella luftspalten som finns vid takfoten inte bör utföras. I stället bör man sätta in gavelventilation som går att stänga och öppna beroende på temperatur och luftfuktighet, säger Johnny Kellner.

Hur länge har byggbranschen känt till riskerna?
— Forskare har i flera år vetat att det är bättre med minskad ventilation vintertid, men jag vet inte hur många inom byggbranschen som vetat om det här, säger Johnny Kellner.

Varför har byggbranschen fortsatt bygga med takfotsventilation trots kunskap om riskerna?
— De senaste årens milda vintrar har gjort att vi inte haft några indikationer på skador och då har det varit svårt att argumentera. Med den här rapporten har vi mer på fötterna, säger Johnny Kellner.

Hur kommer du att gå vidare?
— Jag ska föreslå att Veidekke ändrar takkonstruktionen och slopar ventilationen vid takfoten och bara har gavelventiler som går att öppna och stänga. Jag kommer också att informera om detta vid nästa möte i Byggmästareföreningen i Stockholms teknik- och miljöutskott där jag är ordförande, säger han.