Nyheter

Varnar innan glaset spricker

Små för ögat osynliga sprickor i glasfasader kan växa till så att glaset blir direkt farligt. Men sensorer kan varna i tid.

Fasadglas i byggkonstruktioner ger utrymme för spännande arkitektur. Men glaset måste inspekteras så att glasskivorna inte spricker och förvandlas till livsfarliga giljotiner för dem som vistas i närheten.

Tyska Fraunhoferinstitutet har utvecklat piezoelektriska sensor-aktuatorer, som kan monteras i glasrutor redan när de tillverkas. Fyra sensorer monteras per kvadratmeter glasyta.

De fungerar så att en ultraljudssignal skickas ut från en aktuator och registrerar av de övriga sensorerna. Så länge signalen uppfattas konstant är glaset felfritt, sker någon förändring är det ett tecken på en spricka i glaset.

Sådana sprickor kan ha orsakats under tillverkningen eller vid transporten till bygget, men är till en början så små att de inte upptäcks med blotta ögat. Påverkade av skiftande temperaturer växer sprickorna till sig, och kan så småningom bli farligt stora.

Läs resten av artikeln på tidningen Ny Tekniks nätupplaga