Nyheter

Varning för stålbad

Stålpriset brakar i höjden världen över. Sämre lönsamhet kan bli följden för de svenska byggarna, tror Lars Jagrén på Sveriges Byggindustrier. Men Lindab och Skanska uppger att smärtgränsen ännu inte är nådd.

Prisökningarna på stål beror till stor del på Kinas ekonomiska tillväxt.
— Så länge Kinas ekonomi fortsätter att växa så här fort kan det bli fortsatta ökningar av stålpriset. Tillväxten är större än utbudet i världen, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Han tror att prisökningen kommer att leda till sämre lönsamhet för beställare och byggare. Fler konkurser tror han inte att det blir.
— Men ett antal byggherrar kanske väljer att skjuta på sina projekt, säger han.

På Lindab, som producerar ventilationskanaler, byggkomponenter och byggsystem i stål, har man dock inte känt av en minskad efterfrågan. För att kompensera stålkostnaden har företaget höjt priserna på sina produkter.

— Men man kan inte bara köra prisökningar. Man måste samtidigt försöka effektivisera processen, förändra material och tillföra nya produkter, säger Anders Persson, informationsdirektör på Lindab.

Lindab räknar med att priset på stål kommer att fortsätta att öka under 2008. Var smärtgränsen går för företaget kan inte Anders Persson säga.
— Det märker man först när man går ut på marknaden och försöker ta betalt.

Företaget arbetar med 15 olika stålverk och har ännu inte haft svårt att få tag på stål till sin produktion.
— Vi har en väldig respekt för stålpriserna. Eftersom det är så stor del av vår verksamhet blir det jobbigt i alla led när priserna stiger. De som köper in stål blir pressade, sen ska ökningen gå igenom produktionsenheten och sen ska försäljningsledet motivera prishöjningen. Alla måste jobba hårdare, säger Anders Persson.

Trots de höjda stålpriserna har Lindab inte haft en försämrad lönsamhet. Däremot har vissa produkter svårt att nå lönsamhet — delvis på grund av stålpriserna.
— Det handlar om produktområden där det är mycket stål och mindre teknik, säger Anders Persson.

Stålpriserna steg dramatiskt 2004 och Skanska blev då tagna på sängen. I dag uppger de att de är mer förberedda.
— Vi har i dag ett strukturerat arbetssätt för hur vi hanterar förändringar i priset på insatsvaror, bland annat stål, säger Per-Lennart Berg, pressinformatör på Skanska Sverige.

Skanska försöker bland annat köpa material tidigt i processen, ungefär samtidigt som man tar hem ordern, för att priset ska stämma med beräkningarna. Dessutom har Skanska byggt upp en central inköpsavdelning och infört ett elektroniskt inköpssystem där flera leverantörer och deras avtalade priser finns inlagda.

— Stålpriserna är nåt vi följer noga. Men vi ser inte att det kommer att ha en sådan påverkan som det hade för fyra år sedan, säger Per-Lennart Berg.