Nyheter

”Vårt mest hållbara projekt någonsin”

Fyrskeppet i Malmö. Bild: Johan Celsings Arkitektkontor

Brf Fyrskeppet i Varvsstaden, Malmö, blir först i Skåne med klimatförbättrad stomme från ECO-Prefab samt ECO-Betong. Användningen generar en besparing på 1 275 ton koldioxid, vilket gör Fyrskeppet till Peabs mest hållbara projekt. Byggstart planeras till första kvartalet 2022.

Bostadsprojektet Brf Fyrskeppet i Varvsstaden blir vägvisaren och även Skånes första projekt där stommen byggs utifrån konceptet ECO-Prefab. Detta i kombination med användande av ECO-Betong™, där delar av kalken ersätts med en återvunnen produkt från stålindustrin, gör att samtliga betongprodukter utvecklas med en koldioxidreducerad betong. 

Projektet genererar en besparing på 1 275 ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 305 enkelresor till Thailand, enligt Peab.

– Vi siktar högt med våra klimatmål och gör det här projektet till vårt mest hållbara någonsin. Fyrskeppet blir vägvisaren mot hållbart byggande och först med kombinationen ECO Prefab och ECO betong, säger Embla Winge, tidigare projektledare och numera utvecklingsledare för Peabs klimatkoncept.

Utöver stommens minskade klimatavtryck förses bostadskvarteret med solceller från dotterbolaget Glacell, sedumtak, fasadgrönska och ett system för att återvinna energi av förbrukat varmvatten. Förutom krav på själva byggnaden arbetar man med krav på underleverantörer kring val av drivmedel för maskiner/transporter. Ambitionen är att planera, designa och arbeta med hela byggprocessen för att på så sätt minska alla byggdelars klimatbelastning.

– Även om det är ECO-betongen är det som ger den största klimatförbättringen så har vi sett till helheten i det här projektet, säger Embla Winge.

– Hela byggbranschen står inför en stor förändring. Som en del i detta arbete har Peab tagit fram en rad klimatförbättrande produkter, säger Kim Kulstad, regionchef Peab Bostad.

Sedan några år tillbaka certifierar Peab Bostad sina bostäder enligt miljömärkning Svanen. Som deltagare i Lokal Färdplan Malmö (LFM30) har Peab Bostad dessutom gått ihop med flertalet byggaktörer i Malmö, mot ett gemensamt mål; Att till år 2030 nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Vilket är 15 år före de nationella miljömålen.

Information om projektet:

  • Brf Fyrskeppet blir Peab Bostads tredje bostadskvarter i Malmös nya stadsdel Varvsstaden. 
  • Arkitekturen är modern med industriell karaktär för att knyta an till områdets historik. 
  • Kvarteret består av 103 bostadsrätter i fyra huskroppar, från 4 våningar upp till hela 14. 
  • Planerad byggstart våren 2022.
  • Arkitekt: Johan Celsings Arkitektkontor

ECO-Betong:

  • Swerock satsar på klimatförbättrad betong under varumärket ECO-Betong. 
  • Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en restprodukt från stålproduktion, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras med cirka 50 000 ton varje år.
  • I den nya fabriken i Oxelösund tillverkar Swerock egen slagg av restprodukter från den lokala ståltillverkningen vid SSAB:s anläggning.