Nyheter

”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”

Michael Berglin, vd för Serneke Group
Michael Berglin lämnar posten som vd för Serneke. Foto: Serneke

Serneke Groups rörelseresultat för årets tredje kvartal minskar till -39 miljoner kronor. Enligt vd Michael Berglin är förklaringen till det ett tufft marknadsläge och en konkurs hos en underentreprenör.

Michael Berglin, vd Serneke Group, kommenterar rapporten för tredje kvartalet:
– Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget, där uteblivna transaktioner är ett exempel. Vår helhetsaffär är beroende av försäljningar från vår projektutvecklingsverksamhet, för att skapa resultat och frigöra kapital. Vi behöver öka aktiviteterna som skapar förutsättningar för kontinuerliga affärer. Vi ser även effekter i entreprenaden kopplade till världsläget: materialpriserna pressar alla sedan länge och skapar en allmänt tuff situation i branschen. I kvartalet haft vi haft en negativ påverkan om 25 miljoner kronor på resultatet för vår entreprenadverksamhet till följd av en konkurs hos en underentreprenör i vår norra region.

Serneke Group juli – september 2022:

• Orderingången uppgick till 2 684 Mkr (1 195) 

• Intäkterna uppgick till 2 055 Mkr (1 968)

• Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (25)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 Mkr (207)

• Periodens kassaflöde uppgick till -133 Mkr (268)

• Periodens resultat uppgick till -92 Mkr (37)

• Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)

• Serneke tecknade i augusti ett entreprenadavtal för Kalmarsundsverket. Ordervärdet uppgick till 1,4 miljarder kronor.

– Det förändrade läge vi befinner oss i kräver att vi agerar och visar handlingskraft. Vi har under hösten påbörjat genomförandet av ett program där vi på en rad punkter vidtar kraftiga åtgärder: vi organiserar om och minskar våra kostnader samtidigt som vi renodlar vårt uppdrag och underlättar styrning. Vi begränsar även investeringar i egenutvecklade projekt som vi idag bedömer har en svag avsättning i marknaden, framför allt projekt avsedda för bostäder, kommenterar Michael Berglin.