Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok i unikt samarbete

Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok i unikt samarbete
Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok inleder ett unikt samarbete kring utvecklandet av äganderätter i Upplands Väsby. Den nya samarbetsformen ger ett betydligt snabbare färdigställande av bostäderna.
Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok inleder ett unikt samarbete kring utvecklandet av äganderätter i Upplands Väsby. Den nya samarbetsformen ger ett betydligt snabbare färdigställande av bostäderna då den minskar försäljningsrisken för projektet och därmed möjliggör en tidig byggstart.

Historiskt sett behöver bostadsutvecklingsbolag säkerställa delar av försäljningen av sitt nyproduktionsprojekt innan byggstart. Genom samarbetet mellan Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok reduceras riskerna i projektet och byggtakten kan snabbas upp oavsett konjunkturläge. Avtalet innebär att BoKlok och Veidekke övertar Väsbyhems markanvisning på ett område beläget intill Prästgårdsallén i Upplands Väsby kommun.

De två bolagen skall tillsammans ta fram en detaljplan i syfte att möjliggöra en bebyggelse av radhus och kedjehus för äganderätt. Produktionen skall uppföras inom en given tidsgräns och ersättning kommer att utgå till Väsbyhem för varje sålt radhus/kedjehus. De enheter som inte säljs övertar Väsbyhem till ett i förväg fastställt pris och hyr ut genom sin bostadskö.

– Det känns mycket tillfredsställande att Väsbyhem nu på ett helt nytt sätt kan agera motor för att få ytterligare fart på bostadsbyggandet i Upplands Väsby, säger Jan Hedberg, Fastighetschef på AB Väsbyhem, initiativtagare till affären.

Inflyttningen till storstadsregionerna är fortsatt hög och behovet av bostäder, oavsett upplåtelseform, är stort. Redan 2001 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska bygga 300 nya bostäder varje år. Det är Väsbys andel av de bostäder som behövs i Stockholmsregionen varje år för att klara regionens befolkningsökning.

– Det här är en ny och spännande form för samverkan mellan kommun och bostadsutvecklingsbolag som vi tror kan bidra positivt till Stockholmregionens tillväxt, säger Per-Martin Eriksson vd på Veidekke Bostad.

– Vi är mycket glada för det här initiativet från Väsbyhem att genom samarbete mellan bostadsutvecklare och allmännytta snabbt skapa flera bostäder. Det passar väldigt väl in i vår storsatsning på Stockholmsregionen, säger Bengt Fardelius Affärschef på BoKlok Housing

– Stockholm och Väsby växer och det ställer krav på nya arbetssätt för att hitta lösningar. Detta samarbete är ett bra exempel på att Väsby är öppet för nytänkande för att säkerställa att nya bostäder kommer fram, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

 

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad