Nyheter

Västerås bygger ny stadsdel

Västerås får en ny stadsdel — Lillhamra. En trädgårdsstad där upp till 900 personer kommer att bo.

— Det finns ett stort allmänt intresse kring Lillhamra enligt Bostad Västerås, säger projektledaren Ulrika Wikström, Västerås Stad.

I förra veckan togs det första spadtaget för den nya stadsdelen Lillhamra i Västerås. Enligt Ulrika Wikström på Västerås Stad är efterfrågan på småhus eller tomt stort i ett så centralt läge. Och det är bara fem kilometer till centrum, bra kommunikationer och nära till Björnön och Mälaren för avkoppling.

Området kommer att byggas som en trädgårdsstad med gaturum, privata innergårdar, småhus, radhus och flerfamiljshus. Allt med ett starkt miljötänk.

Bostäderna inom området kommer att byggas som lågenergihus enligt Västerås Stads krav. Vilket innebär tuffare krav än vad BBR (Boverkets byggregler) ställer på nybyggnationer.

— Att bygga ”energieffektivt” har varit viktigt ända från början när vi inledde planeringen av Lillhamra, säger Ulrika Wikström.

Innan detaljplanen var klar anordnade Västerås Stad en markanvisningstävling med 17 byggherrar. I tävlingen skulle de förutom en gestaltningsidé ange hur husen skulle byggas energieffektivt med fokus på en låg energianvändning.

Stadsdelen kommer nu att använda ett nytt fjärrvärmesystem, som är unikt för Sverige. Ett lågtemperatursystem som är anpassat för lågenergihus. Systemet är resurseffektivt och bränsleeffektivt.

Byggherrarna är Aros Bygg & Förvaltning tillsammans med Aroseken och Peab Bostad. Stadsdelen beräknas vara klart år 2017.

Sofi Finati