Västlänken-entreprenör bedrev kartellbildning i hemlandet

Västlänken-entreprenör bedrev kartellbildning i hemlandet
Ett spanskt byggbolag som har vunnit en Västlänken-upphandling ska ha dömts för bland annat olaglig kartellbildning i hemlandet. Bilden är från deletapp Korsvägen och har ingen direkt koppling till den upphandlade entreprenaden. Foto: Henrik Ekberg

Ett konsortium från Portugal och Spanien har vunnit en miljard-entreprenad i Västlänken i Göteborg. Men både tvåan och trean i upphandlingen kräver nu omprövning, rapporterar GP. En av konkurrenterna menar att det vinnande bolaget inte uppfyller Trafikverkets krav.

Entreprenaden rör all installation av järnväg i tunnelbygget, så kallad Best-entreprenad, och beräknas kosta cirka en miljard kronor, enligt GP. Det vinnande konsortiet består av portugisiska järnvägsföretaget Steconfer samt byggbolaget OHL Sverige med säte i Spanien. Det sistnämnda bolaget har enligt GP – som har tagit del av handlingar från förvaltningsrätten i Falun – meddelat Trafikverket att man kommer att använda sig av byggbolaget OHL SA i Madrid för att genomföra arbetet.  

Problemet är att OHL SA ska ha dömts till miljonböter i hemlandet för olaglig kartellbildning och för att ha ingått otillåtna avtal. Enligt GP menar Infranord att OHL inte uppfyller flera av de krav som byggherren Trafikverket ställer i upphandlingen. Även tvåan i upphandlingen, spanska Axvi, begär att få upphandlingen omprövad.  

Trafikverket säger sig ha känt till OHL SA:s bakgrund när de godkändes för entreprenaden.  

Relaterade artiklar

”En risk för hela den svenska byggindustrin”
Ett tillfälligt stopp för säkerheten
Västlänken kan både försenas och bli dyrare
Kräver kompletteringar för detaljplan