Nyheter

Västlänken kan både försenas och bli dyrare

Västlänken kan både försenas och fördyras, enligt entreprenörerna. Nu vaknar också stadens politiker som vill ha svar från Trafikverket.
Västlänkens deletapp vid Korsvägen som NCC tillsammans med tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG ansvarar för. Foto: Henrik Ekberg

Det stormar kring Västlänken – igen. Entreprenörer varnar för både förseningar och fördyrningar och styrande politiker i Göteborg vill nu ha svar från Trafikverket. Själva säger byggherren Trafikverket att man följer tidsplanen, ”men att det finns utmaningar”.

Det omdiskuterade 20 miljardersprojektet pågår för fullt i Göteborg. Åtta kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg ska byggas, varav sex kilometer ska gå i tunnlar under centrala Göteborg. Vid Korsvägen, Haga och Centralstationen byggs Västlänkens tre stationer. I slutet av 2026 ska Västlänken stå klar, enligt Trafikverket, och tågen ska börja rulla. Så är planen.  

Klart först 2030

Men häromveckan avslöjade DN att entreprenören AGN Haga, som ansvarar för Haga-etappen, har varnat Trafikverket för förseningar av projektet. I ett byggmötesprotokoll framgår att konsortiet AGN Haga (som samägs av Italienska Webuild, turkiska Gülermak och norsksvenska NRC Group) tror på ett färdigställande först 2030. Entreprenören ska även ha varnat för ökande kostnader.

Även NCC, som står bakom deletapp Centralen och tillsammans med tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG även deletapp Korsvägen har varnat för fördyrningar och förseningar. I ett brev till Trafikverket, som DN tagit del av, skriver NCC:s vd Tomas Carlsson att infrastrukturprojektet befinner sig i en ”akut situation” med ökade miljardkostnader och stora förseningar.

Vill inte spekulera

Trafikverket säger att man har utmaningar kopplat till Haga och Korsvägen.

– Jag vill poängtera att Västlänken till största del följer planen men vi har utmaningar. Det är det som våra kontraktsdiskussioner med entreprenörerna för Haga och Korsvägen handlar om. Innan vi har landat dessa frågeställningar och delar en gemensam bild vill jag inte spekulera kring vilka konsekvenser det kan få, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Trafikverket menar att entreprenörerna har framfört att de ser risker för förseningar, men man delar inte bilden av orsaken till en eventuell försening.

Överenskommen kontraktstidplan gäller

”Om Trafikverket ska gå med på förändringar krävs det att det finns saker som avviker från kontraktsförutsättningarna som inte entreprenören kunnat förutse. Annars är det anbudet man lagt som gäller. Har man lagt för lågt anbud så är det entreprenörernas eget ansvar. Därför gäller den kontraktstidplan vi har till att vi kommit till en överenskommelse om framtiden tillsammans med våra entreprenörer”, skriver Trafikverket.

Bo Larsson fortsätter:

– Vi ska vara affärsmässiga i våra förhandlingar men vi har också ett stort ansvar i hur vi hanterar skattemedel och därför ska ett beslut om försening och fördyring vara väl underbyggt och motiverat, säger projektchefen.

Vidare skriver Trafikverket: ”När vi har ett väl underbyggt och motiverat beslut om en eventuell justering av tidplanen kommer det att kommuniceras. Där är vi inte i dagsläget utan den prognos för tid och kostnad vi har idag ligger tillsvidare fast och projektet arbetar vidare i full produktion.”

Demokraterna vill se över kostnaderna

Även politikerna i Göteborg har vaknat till efter att ha tagit del av skriverierna om Västlänken. Partiet som är emot Västlänken, Demokraterna, vill i ett yrkande att kommunstyrelsen bedömer ”Storleksordningen av de ökade samhällsekonomiska kostnaderna och de ökade kostnaderna inom Göteborgs Stad per år vid försening av projekt Västlänken”. Man vill även att stadsledningskontoret utreder hur det kan säkerställas att staten tar ansvar för ökade kostnader. Yrkandet avslogs av V och MP i ett gemensamt yttrande samt även av allianspartierna M, L, C och KD.

Men några dagar senare inkom ett gemensamt särskilt yttrande från allianspartierna samt S, V, MP. Där skriver partierna:

Bjuder in Trafikverket för en ”dragning”

”Det är av stor vikt att Trafikverket och ansvariga entreprenörer håller sina delar av avtalet vad gäller tidsplan och kostnader. I nuläget har inga formella signaler från Trafikverket kommit till Göteborgs Stad, varför utgångspunkten fortsatt är den tidsplan och kostnad som kommunfullmäktige beslutat om. Trafikverket är byggande och budgetuppföljande part i byggnationen av Västlänken och det är viktigt att Trafikverket flaggar om budget och tidsplan inte håller för involverade parter som står bakom avtalet.

Partierna skriver att det är önskvärt med en fördjupad lägesbild av Västlänken samt tätare uppföljningar. Trafikverket bjuds samtidigt in till kommunstyrelsens sammanträde i juni för en ”dragning om nuvarande lägesbild”.