Nyheter

Västsverige får ny stor byggvaruleverantör

Sju nya byggvaruhus och 150 nyanställda. Det planerar Derome Byggvaror som nu ska bli Västsveriges största bygghandelskedja.

Derome Byggvaror som ingår i Deromegruppen har vuxit kraftigt de senaste fyra åren. Sammanlagt har fyra bolag förvärvats och försäljningen femdubblats. Näst på tur är ett stort byggvaruhus i Kungsbacka.

— Vi satsar på att förse proffsbyggare med trävaror, byggmaterial och byggförnödenheter Storgöteborg och Halland. Vi kommer att behöva ta marknadsandelar för att växa i den takt vi eftersträvar, säger Carl-Tore Bengtsson, vd för Derome Byggvaror & Träteknik.

Deromegruppen har sedan tidigare tre sågverk som förser byggvaruhusen med trävaror.