Nyheter

Vattenkranen blir ett minikraftverk

Vattnet som flödar ur vattenkranen när du tvättar händerna kan driva en turbin och alstra el. En prototyp testas redan.

Elektroniskt styrda vattenkranar, som stänger av sig själva efter en viss tid, styrs idag med elektronik som får ström från nätet eller ett batteri.

Men de kan också få ström av vattnet som rinner genom kranen, visar ett treårigt forskningsprojekt som nu resulterat i en prototyp som testas vid Karlsruher Institut für Technologie i Tyskland.

I kranen har forskarna byggt in en liten turbin som drivs av det framrusande vattnet. I skovlarna sitter magneter och vid rotationen alstras ett magnetfält som genom generator omvandlas till el.

Inom ramen för projektet Power-fluid har en prototypkran byggts.

– I massproduktion blir det möjligt att spara stora mängder energi, menar ingenjör Stefan Herder vid forskningsinstitutet. Och tekniken begränsas inte bara till vattenkranar, den kan användas även där andra typer av vätskor flödar.