Nyheter

Vattenläckor och inbromsad byggnation

Helix, ett av Norra Tornen. Foto: Susanne Bengtsson
Bostadsutvecklaren Oscar Properties ska ha stött på olika problem i båda sina skyskrapor, Norra Tornen, i norra Stockholm.

Det framgår av uppgifter till Nyhetsbyrån Direkt.

I det befintliga tornet – Innovationen – med 182 bostäder ska bolaget ha fått problem med vattenläckor utan att ha lyckats finna grundproblemet. Bolaget har inte återkommit till Direkt med svar på frågor om detta eller vilken finansiell påverkan det kan riskera att få för koncernen.

Från samma källor anges det att byggnationen av tornet Helix med 138 bostäder har bromsat in. Anledningen uppges vara problem med leveranser. Leverantören SCF Betongelement vill dock inte ange huruvida de pausat sina leveranser till Oscar Properties. SvD har mötts av samma uppgifter; till tidningen säger Oscar Properties styrelseordförande Peter Norman att det varit en tvist mellan leverantören och bolaget som nu är löst.

Enligt vd:n Oscar Engelbert är uppgifterna om ett byggstopp i det andra tornet fel, bolaget bygger enligt honom efter en reviderad tidsplan, framhåller han för samma tidning.

Vd:n har inte återkommit med svar på frågor från Direkt om den inbromsade byggnationen riskerar att medföra ytterligare kunder som vill säga upp sina avtal på grund av eventuella förseningar.

Redan sedan tidigare i år har en köpare i Helix tagit juridisk hjälp för att dra sig ur sitt lägenhetsavtal. Detta på grund av att det i köparnas förhandsavtal från 2017 står skrivet att preliminär tillträdesdag är satt till något av kvartalen under det andra halvåret 2019 medan tillträdet nu preliminärt väntas först till det första kvartalet 2020. Helix-föreningens jurister svarade att föreningen är av åsikten att avtalets angivelse av upplåtelsetidpunkten uppfyller bostadsrättslagens krav. Det förs bland annat fram att ”byggprocesser är komplexa, kan drabbas av oförutsedda händelser och det är tyvärr inte ovanligt att tidplanen måste justeras allteftersom”.

Enligt bolagens kvartalsrapporter sedan Helix byggstartats i samband med halvårsrapporten 2017 hetat att tornet ska stå färdigt det första kvartalet 2020. I rapporten för det första kvartalet 2017 samt årsredovisningen för 2016, inför att det andra tornet byggstartats, var tidsplanen för färdigställande angivet till 2019 utan närmare precisering.

SvD rapporterar likt Fastighetsnytt om att det kommit in krav till Kronofogden från flera håll och att kraven uppgår till flera miljoner kronor. Bland dem som lämnat in krav märks enligt SvD ett par storbanker, staden, White Arkitekter och JM.

SvD anger att inkommandetakten till Kronofogden är dubbelt så hög som tidigare i år och flerfalt högre än för ett år sedan. Vd:n Oscar Engelbert framhåller till tidningen att bolaget är ”i slutfasen av ett större antal projekt än någonsin tidigare med ett större antal fakturor i omlopp”.

Nyhetsbyrån Direkt möts av uppgifter om att aktörer runt byggbranschen alltmer oroar sig för om Oscar Properties verkligen kommer att reda ut sitt ansträngda finansiella läge.

Oscar Properties skulle tidigare i juni ha hållit en extra bolagsstämma för att rösta om ett utbyteserbjudande för konvertering av preferensaktier och obligationer till stamaktier. Denna stämma senarelades då bolaget uppgav att det har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat bolagets kapitalstruktur.

I denna vecka valde Stefan De Geer att hoppa av styrelsen efter knappt två månader. Varken han eller styrelseordföranden Peter Norman ville ge en förklaring till Direkt angående varför Stefan De Geer önskat att lämna styrelsen trots att ordföranden ville ha honom kvar.

Till SvD anger Peter Norman att bolaget jobbar på bred front för att lösa den finansiella situationen.

”Det handlar om att hitta en kapitalstruktur som vi kan leva med över tid. Det får ta den tid det tar, så vi inte hastar iväg till något som vi sedan kommer att ångra”, säger han till tidningen.

Malcolm Svensson Rothmaier
Nyhetsbyrån Direkt