Vattentätt byggstopp på Falsterbonäset

Vattentätt byggstopp på Falsterbonäset
Vill du bygga nytt i Falsterbo?<br> Glöm det.<br> Ingen ny bebyggelse kan uppföras här efter ett beslut av länsstyrelsen. Orsaken: Den stigande havsytan.

”I Vellinge kommun är det nära till det mesta” står det på kommunens hemsida. Särskilt till havet, skulle man kunna lägga till. Inom kommunens gränser ligger Falsterbonäset, ett sandparadis för semesterfirare och sälar. Om hundra år riskerar stora delar att ligga under vatten. I nya beräkningar har SMHI kommit fram till att havsytan kan stiga med en meter.

För att hantera detta har Vellinge tagit fram en handlingsplan. En plan som bland annat handlar om att bygga dubbla skyddsvallar. Det är denna handlingsplan som länsstyrelsen i Skåne reagerat på. Åtgärdsprogrammet är inte tillräckligt för att skydda bebyggelsen.

— Det handlar bland annat om att området nästan helt består av poröst sandmaterial som inte kommer att kunna hantera de stora vattenmassorna, säger länsarkitekten Elisabet Weber.

Risken för att vattnet ska bryta sig igenom vallarna är alltså stor, anser länsstyrelsen. Dessutom pekar myndigheten på att den höjda havsnivån innebär en höjd grundvattennivå på Falsterbonäset. När denna ska pumpas bort kan havsvattnet lätt transporteras in mot pumpstationerna ”vilket kommer att påverka området negativt”, skriver länsstyrelsen, som också anser att ny bebyggelse inte får byggas på nivåer lägre än tre meter över nuvarande havsnivå.

— I praktiken betyder detta att nybyggnationen i Skanör och Falsterbo stoppas. De stigande havsnivåerna gör det omöjligt att bygga på ett hållbart sätt på låglänt strandmark, säger Elisabet Weber.

Länsstyrelsens beslut väcker förvåning på Vellinge kommun.

— Redan idag bor det cirka 10 000 människor på Falsterbonäset under denna nivå. 95 procent av de boende har sin fastighet under tre meter. Vi ska såklart vidta åtgärder för dessa fastigheter så varför skulle vi inte kunna vidta åtgärder för nya fastigheter, säger Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör i Vellinge kommun.

Hans Folkeson anser också att länsstyrelsen gör det lätt för sig.

— De har inte pratat med oss. De verkar inte veta att vi faktiskt gjort beräkningar på hur man ska klara en havshöjning på en meter. Vi har också beskrivit hur vi ska lösa vattenhöjningarna med vallar och kompletterande åtgärder för att hantera grundvattennivån och dagvattnet, säger Hans Folkeson.

— Sedan är det orimligt att vi i detalj ska kunna beskriva åtgärder som ska äga rum om 70 år. En sådan här process handlar om att successivt justera åtgärderna utifrån att behoven förändras, tillägger han.

Hur tror du att det kommer att se ut på Falsterbonäset om 100 år?

— Havsnivån kommer att vara högre. Men förutom naturliga sanddynor kommer husen att skyddas av vallar och kompletterande dränerings- och pumpsystem. System som faktiskt till viss del finns redan idag.

Efter länsstyrelsens yttrande ska Vellinge kommun nu titta på sin plan igen. Det är nödvändigt att det åter blir tillåtet att bygga nytt på Falsterbonäset, på nivåer lägre än tre meter över havsytan. Enligt kommunens visioner kommer området att växa tusentals invånare de kommande decennierna.

Problemet med en stigande havsyta är dock inget som enbart berör Vellinge kommun. Flera av Skånes kommuner sitter i samma båt, anser Elisabet Weber på länsstyrelsen.

— Sedan är Vellinge kommun med Falsterbonäset ett extremt exempel eftersom det är en låg halvö av sand, säger hon

Tycker du att kommunerna tar det här problemet på tillräckligt allvar?

— Ja, alla kommuner i Skåne funderar på vilka åtgärder som behövs. Om till exempel inget görs i Ystad kan delar av staden försvinna i framtiden.

Samtidigt bygger många städer i hela landet sjönära bostäder. Bygger vi bokstavligen problem för framtiden?

— Ja, så kan det vara. Det gäller att hamnen är tillräckligt hög med en fast kaj, säger Elisabet Weber.

Kommunen har ansvaret

Vid planering av ny bebyggelse har kommunen ansvar enligt plan- och bygglagen för att se till att marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning och erosion. Om det finns risk för detta kan staten, genom länsstyrelsen, ingripa i den kommunala planeringen.

Källa: Länsstyrelsen

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt