Nyheter

Vaxholmsdomen ger <br/> bränsle inför valet

Vaxholmskonflikten skakade om hela svenska arbetsmarknaden — och sedan Europas. Nu ger skadeståndsdomen bränsle inför valet.

Laval un Partneri hade haft ett par byggjobb i Sverige men inget så stort som 25-miljonersuppdraget vid Söderfjärdsskolan i Vaxholm, som de började med våren 2004. Byggnads ombudsman krävde kollektivavtal — men inte bara det utan också en lön motsvarande 145 kronor i timmen.

En lön som många svenska byggnadsarbetare då var långt ifrån.

Men Byggnads gjorde så. De krävde kollektivavtal av alla byggföretag och dessutom genomsnittslön på orten. Byggnadsavtalet innehåller inga minimilöner utan lönerna förhandlas fram för varje bygge.

Företagets advokater var väl pålästa på EG-rätten och såg till att få ett fall de kunde vinna. Laval nobbade Byggnads och skrev i stället under ett lettiskt kollektivavtal, som de sedan hävdade att svenska fackförbund inte fick tränga undan.

Ett smidigare Byggnads kunde ha undvikit Vaxholmskonflikten. Men även byggarbetsgivarna måste vara självkritiska.

På Sveriges Byggindustrier (BI) skämtades det förr om att ”snart ringer Byggnads och berättar hur nästa kollektivavtal ska se ut”. BI var svaga mot ett starkt fackförbund. Men BI har gång på gång skrivit under ett kollektivavtal med granskningsarvoden, regler som datainspektionen slår ner på och ett avtal utan minimilöner.

Det är inte rimligt att ett utländskt företag ska räkna på ett jobb i Sverige, åka hit, börja jobb och sedan vänta på att Byggnads ombudsmän ska komma till bygget med tidlistorna och förhandla om något vi i Sverige kallar ackordslöner.

Den svenska modellen har fungerat bra under många år men alla mynt har två sidor. Luckorna i vår modell drabbar dem som står utanför någon av parterna — oorganiserade arbetstagare eller företag som står utanför Svenskt Näringsliv. Rättar de sig inte efter reglerna som parterna satt upp avgörs fallet i svenska Arbetsdomstolen — sammansatt av parterna.

Nu säger Byggnads att man inte tänker ändra strategi utan fortsätta kräva kollektivavtal, ackord och genomsnittslön. Hans Tilly, Byggnads ordförande, har tidigare förbannat arbetsgivarna för att de vänt sig till domstolar i Europa i stället för att förhandla. Efter Byggnads smällar är styrkeförhållandena jämnare och tonen mildare. Ingen vill störa arbetet i de gemensamma arbetsgrupperna inför avtalsrörelsen.

Parterna kan ta ansvar så att domen inte får några större konsekvenser på arbetsmarknaden. Men domen ger också bränsle inför valet. 66 procent av Byggnads medlemmar röstade på Socialdemokraterna i EU-valet. Det kan bli fler i nästa riksdagsval — för lita på att LO, Hans Tilly och de röda ombudsmännen kommer att använda domen för att locka väljare till S.

Den facklig-politiska samverkan är också en del av en svensk modell.