Nyheter

Vd dömd för golvras

Under en konsert med Mando Diao rasade en sektion av golvet på Norrlandsoperan i Umeå och flera konsertbesökare föll handlöst till våningen nedanför. Nu döms operans vd för brister i golvkonstruktionen.

Mitt under Mando Diaos konsert i lokalen Black Box på Norrlandsoperan rasade en del av golvet. Flera konsertbesökare föll två meter ner i källaren och skadades. Operans tekniske chef och dess vd åtalades som misstänkta för vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan. Nu har tingsrätten i Umeå meddelat att den tekniske chefen frias, medan vd:n fälls.

I polisutredningen efter golvraset anlitades två experter från Luleå tekniska universitet för att få klarhet i vad som orsakat golvraset. Deras undersökning visar att lokalen där konserten hölls i januari 2007 var underdimensionerad för den mängd publik som dök upp, i kombination med att golvet hade byggts om på ett felaktigt sätt.

Originalgolvet var ett modulgolv med ett manuellt flyttbart golvsystem, lagt på ett ramverk av stålbalkar vilka i sin tur bars upp av stålpelare. Problem med konstruktionen ledde sedan fram till flera ombyggnader, där den senaste gjordes så sent som 2006. De båda experterna upptäckte att konstruktionen med största sannolikhet varit för svag redan från början, bland annat var fackverksbalkarna i modulgolvet för klena.

I sitt utlåtande skriver professorerna:
”Entreprenadjuridiskt svarar entreprenören för detta, eftersom golvet köptes som en totalentreprenad. Såvitt vi förstår kan dock något juridiskt ansvar inte utkrävas av entreprenören eftersom mer än tio år förflutit sedan leveransen. Ansvaret för byggnaden åvilar dess ägare.”

Operans vd bar det största ansvaret, anser Umeå tingsrätt. Han döms därför till 120 dagsböter á 500 kronor, totalt 60 000 kronor, för vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.