Almedalen

Vd:ar om kriminaliteten inom byggbranschen

Almedalen
Panelen bestående av Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke, Markus Brink, vd, Brixly, Jessica Löfström, vd Ansvar och Säkerhet, Joakim Henriksson, vd, Obos Sverige, Mårten othérus, vd, Nordr. Foto: Henrik Ekberg

Ett närmare branschsamarbete, lärdomar av Norge och Finland och hårdare krav för medlemmar i Byggföretagen. Det var några åtgärder mot arbetslivskriminaliteten som lyftes vid Byggvärldens programpunkt vid Samhällsbyggnadsarenan i Almedalen.

Även om mycket har gjorts sedan Byggmarknadskommissionen släppte sin digra slutrapport för snart två och ett halvt år sedan så fortsätter kriminaliteten att gäcka byggsektorn. Saken diskuterades vid Samhällsbyggararenans scen på onsdagen där flera bygg- och fastighetsvd:ar samt Jessika Löfström, vd på Ansvar och Säkerhet, medverkade.

– Vi har tidigare hört att detta är ett myndighetsproblem, men byggbolagen måste själva kontrollera sina underentreprenörer. Vi släppte en rapport förra året där vi granskat 1 000-tals underentreprenörer till stora byggbolag och 40 procent av dessa underentreprenörer skulle vi ha avrått direkt att anlita och tio procent hade ett högt våldskapital. Problemet är enormt och slår undan de ”vita” företagen och arbetarna. En illegal byggnadsarbetare har 40, 50 kronor i timman och jobbar 60-80 timmar i veckan, sade Jessica Löfström.

Veidekkes vd Jimmy Bengtsson vill hämta kunskap från Norge där branschen tar ett större ansvar själva för att alla ska jobba under seriösa villkor, där har man upprättat ett seriositetsregister där man själva lägger in uppgifter.  

– Dessutom är myndigheterna i Norge betydligt mer samordnade, man kan ringa till A-krim där myndigheterna samarbetar och man kan få svar på frågor. Medan vi har en sekretesslagstiftning här i Sverige. I Finland har de en skattelagstiftning som i grunden handlar om att bolag får betala skatt först och sen om man kan bevisa att man jobbar under utstationeringsdirektivet och att man betalar skatt i hemlandet, då får man tillbaka pengarna. I Sverige gör vi tvärtom, först behöver ingen betala och om ingen kollar dig behöver du inte betala sen heller.

Enligt Joakim Henriksson, vd på Obos Sverige, har man full koll på personalen vid deras tre fabriker, värre är det ute på byggena där det behövs fler kontroller.

– Branschen måste göra mycket mer tillsammans och som beställare får man göra stickprov, vi har sett förfalskade kollektivavtal, man måste vara på plats och kontrollera anställningsavtal och så vidare. Vi kan göra mer i alla led.

Jimmy Bengtsson tycker också att ett medlemskap i Byggföretagen ska vara en garant för att man sköter sig, likaså om man är medlem i Byggnads och har häng- eller kollektivavtal.

– Jag förstår inte varför det är så svårt att komma dit?

Denna ”kvalitetsstämpel” är något som Markus Brink, vd på Brixly också skriver under på.

– Det görs också en hel del, vi samverkar i dessa frågor med andra företag, även om vi är konkurrenter. Annars slås vi seriösa företag ut. Vi kan se till att kontroller och kontrollsystem efterlevs, bland annat ID06-kort, det är ett hjälpmedel som förbättras hela tiden. Vi driver även projekt inom Sunda Byggen med Göteborgs stad där vi jobbar transparent. Systemutvecklingen måste vi trycka på gemensamt. Det måste löna sig att göra rätt, tyvärr är det så nu att det lönar sig att göra fel.

Jessica Löfström går steget längre och föreslår uteslutningar under ett antal år för oseriösa företag som är med vid LOU-upphandlingar eller medlemmar i Byggföretagen om de anlitar företag som är oseriösa.

– Då lovar jag att det skulle bli ordning och reda oerhört snabbt.