Nyheter

Vd:ns lockelseförslag: En dokusåpa

Branschorganisationerna måste arbeta hårdare för att attrahera ungdomar till byggbranschen. Det menar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, som efterfrågar nya radikala grepp.

— En dokusåpa om byggherrar, projektörer, byggare och förvaltare är absolut en idé, säger han.

I våras presenterade Svensk Byggtjänst en undersökning om hur ungdomar ser på byggbranschen. Resultatet visade att bara 12 procent av de tillfrågade gymnasieungdomarna känner sig lockade av att arbeta inom bygg- och fastighetsbranschen. Bland ungdomar med utländsk bakgrund var siffran 9 procent och bland flickor endast 6 procent.

Samtidigt visade intervjuer med chefer inom bygg- och fastighetsbranschen att de har ganska stor tilltro till att ungdomar vill söka sig till deras sektor. 69 procent av cheferna trodde att många ungdomar ville till branschen.

Svensk Byggtjänst drar slutsatsen att utmaningen att rekrytera unga nog är större än vad man tror i samhällsbyggnadssektorn.

Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, efterfrågar ett samlat grepp från branschorganisationerna för att locka unga till branschen.

Jag känner en stor oro om det inte sker en samling från branschorganisationerna. Bygg- och fastighetsbranschen kommer inte att försvinna om det inte görs, det kommer att rulla på som i dag, men vi får inget bättre rykte och vi får inte den spänsten och effektiviteten som vi skulle kunna ha, säger Erik Hellqvist.

Han efterfrågar ett större samarbete mellan branschen och skolorna och vill också se nya lösningar.

— Det finns till exempel mängder av dokusåpaserier från olika områden som genast har ökat söktrycket. En dokusåpa om modernt samhällsbyggande, från idé till färdig byggnad, är absolut en tanke. Då skulle man kunna visa ungdomar hur vår bransch som helhet bidrar till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle, säger han.

Rekryteringsbehovet inom bygg- och fastighetsbranschen kommer att vara stort under de närmaste 20 åren, framför allt när det gäller personer med eftergymnasial utbildning, enligt Svensk Byggtjänst.

— Det kommer att behövas 125 000 personer inom teknikområdena fram till 2030. Och antalet som väntas tillföras är 15 000. Det är ett otroligt glapp i det här, så det är oerhört viktigt att vi träder fram och talar om varför ungdomar ska söka sig till just oss, säger Erik Hellqvist.

LINDA NOHRSTEDT

Fakta / Undersökningen

Undersökningen har utförts av Industrifakta och Universum Communications.

Telefonintervjuer med 370 chefer inom bygg- och fastighetsbranschen har genomförts, och fakta har hämtats ur Ungdomsbarometern 2008, där 5 214 svenska ungdomar mellan 15 och 19 år har svarat på frågor.

Även Företagsbarometern 2008 och Karriärbarometern 2008 har använts. Dessutom har 14 ungdomar mellan 16 och 19 år djupintervjuats.

Fakta / Resultat

I undersökningen har chefer och ungdomar fått ange vilka egenskaper som är bra och dåliga med bygg- och fastighetsbranschen.

Styrkor enligt cheferna: företagets rykte, anställningstrygghet, gemenskap och sammanhållning, god etik och moral, kvalificerade medarbetare, att ta ett socialt ansvar, teknisk nivå/kompetens samt kompetent arbetsledning.

Styrkor enligt ungdomarna: bra rykte, bra löner och ersättningar, starka varumärken, möjlighet att arbeta utomlands, kul kollegor, bra balans mellan arbete och fritid, kreativitet, bra affärsidé, erbjuder stort ansvar, tar ett aktivt socialt ansvar, kompetent arbetsledning, varierande arbetsuppgifter samt utmanande arbetsuppgifter.

Svagheter enligt cheferna: möjligheten till internationell karriär, möjligheten att jobba hemifrån, påverkan på samhällsutvecklingen, möjlighet att få bonus/provision och flexibel arbetstid.

Svagheter enligt ungdomarna: få möjligheter att arbeta hemifrån/flexibel arbetstid, små möjligheter till bonus/provision, avståndet till bostaden, mansdominerat, hierarkisk organisation, trainee-/lärlingsprogram, osäkerhet, låg status, liten möjlighet till snabb karriär, stressigt, fysiskt slitsamt, tråkigt.