Nyheter

Veckans läsarkommentar

SP skall vara stringent tydligt, rimligt byggkunnigt och är med för att ge legitimitet!

Enkla faktum att SP nu behöver försvara sig är avslöjande!
Uppenbart är dessutom att byggbranschen har förlorat sig i ”innovativt” experimenterande.
Experimenterandet har varit själva Målet!
Grundläggande empiriskt dokumenterade fysikaliska samband dribblas dessutom fortsatt bort. Detta är mycket allvarligt även för SP!
Ackrediteringen och varumärket tål väl inte vad som helst?
Man kan, man får helt enkelt inte plasta in fukt tillsammans med organiska material!
Det är ingen skillnad mellan vår hud och ett hus!
Huset/kroppen måste kunna andas!
Fuktvandringen inifrån det varma rummet och ut mot kylan måste vara tillförsäkrad!
2-stegs metoden är beprövad och säker!

Bara tanken att detta ska kunna lösas med en ”enstegsvägg” är absurd! Det är ”mission impossible”!
Sprickor i fasaden, byggfukt – helt naturliga förutsättningar – gör heller inte saken lättare, men det är inte det som är grundfelet!
Antingen har byggarna och SP missat grundkurserna, eller så har man medvetet nonchalerat vedertagen byggvetenskap.

Stora byggbolag, med stabila balansräkningar, rimligen med ansvarsförsäkringar bör nu tänka om!
Erkänn utan omsvep! Ta ert ansvar!
Kvalitetsprogram värda namnet skall se till att systemfel avslöjas, så att misstag, stora som små, ej behöver upprepas!
Enskilda villaägare/kunder, utan branschkunskap, utan ekonomiska resurser, annat än för rimligt kalkylerat, ska inte betala för det som helt enkelt är byggfusk!
10 års garantin duger inte!
PBL, vår lag för byggande, talar i 1 kap. 1§ om ””god och långsiktigt hållbar livsmiljö”, etc!

Bengt Bönström, civ.ing. VoV