Nyheter

Veidekke Bostad bygger i Högdalen

I kvarteret Branddörren i Högdalen Centrum ska åtta hus med totalt cirka 400 lägenheter byggas.

Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och bostadsutvecklaren Veidekke planerar nu för försäljningsstart av bostäderna innan sommaren och byggstart till hösten.

Veidekke Bostad och Coop Fastigheter har sedan 2010 tillsammans arbetat med att ta fram en detaljplan för bostäder i kv Branddörren, i direkt anslutning till Högdalens Centrum. Idag ligger den sedan länge nedlagda skolbyggnaden på fastigheten. Omvandlingen innebär att den gamla skolbyggnaden kommer att rivas medan den före detta matsalen, byggnaden som inrymmer Fria Teatern, kommer att bevaras.

Samarbetet mellan Veidekke och Coop har genomförts i ett till 50 procent vardera samägt utvecklingsbolag. Veidekke har förvärvat Coops andel om 200 byggrätter motsvarande ett försäljningsvärde om cirka 600 miljoner kronor. 

Planen för området har vunnit laga kraft och Veidekke påbörjar nu detaljplanering för utbyggnaden av bostadskvarteret.Projektet innehåller totalt ca 400 bostadsrätter fördelat på fem lägre och tre högre hus. Byggstart är planerad till hösten 2015.