Veidekke Bostad och Alecta i samarbete för nya bostäder

Veidekke Bostad och Alecta i samarbete för nya bostäder
Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder därmed ett unikt samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter.
Bostadsutvecklingsbolaget Veidekke Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar det gemensamt ägda bolaget Convea och inleder därmed ett unikt samarbete för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Hyresrätterna skall ägas gemensamt av parterna.

Ambitionen med samarbetet är att Convea skall bli en framträdande aktör på bostadsmarknaden i storstadregionerna Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.

Samarbetet kommer att ske genom det nybildade moderbolaget Convea som ägs av parterna med 50% vardera. Dotterbolaget Convea Produktion kommer att ansvara för utveckling och produktion av bostadsprojekten och drivas av Veidekke Bostad. Det andra dotterbolaget som bildas, Convea Fastigheter, kommer med styrning från Alecta att ansvara för ägande och förvaltning av de nyproducerade hyresrätterna. 

Målsättningen är att inledningsvis starta produktion av ca 300 hyres- och bostadsrätter per år för att sedan öka produktionstakten. Exakt vilka projekt som kommer att vara först ut för det nya bolaget håller för närvarande på att utvärderas. Initialt kommer projekten till stor del ur Veidekkes befintliga projektportfölj. Avsikten är sedan att fylla på projektportföljen med nya markanvisningar och förvärv. Fokus kommer att ligga på Storstockholm, Göteborg och Malmö.

Veidekke Bostad har gedigen erfarenhet inom projektutveckling och genomförande av nyproducerade bostäder. Alecta har genom sin kapitalförvaltning gedigen finansiell kompetens och lång erfarenhet av fastighetsinvesteringar, ägande och förvaltning. Alectas fastighetsinnehav värderas till drygt 37 miljarder kronor. 

“Vi är väldigt glada för samarbetet med Alecta och den möjlighet detta skapar för oss att, i samspel, utveckla framtidens bostäder. Genom Convea vill vi introducera ett nytt och starkt initiativ som tillför marknaden nyproducerade, attraktiva och klimatkloka bostäder – oavsett upplåtelseform.”, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad.

“Genom samarbetet med Veidekke Bostad har vi hittat en partner som delar vår långsiktiga ambition och kompletterar vår kompetens på ett mycket bra sätt. Samarbetet ger oss en unik möjlighet att komplettera Alectas befintliga fastighetsinnehav i Sverige med nyproducerade hyresrätter i storstadsregionerna ”, säger Fredrik Palm, chef fastigheter Sverige på Alecta.

Namnet Convea står för Con från constructi (latin för byggande), ve för Veidekke och a för Alecta.

Relaterade artiklar

De får bygga mobilitetshus i Uppsalas stora stadsbyggnadsprojekt
Bostadsministern vill se mer eget ägande
Inbromsning av lägenhetsbyggandet
Så bygger vi bostäder för vanliga inkomster