Nyheter

Veidekke bygger tunnlar i Stockholm

Veidekke har tidigare utfört de båda arbetstunnlarna — nu har företaget även fått i uppdrag att anlägga motorvägstunnlar till Norra länken i Stockholm.

— Vi är mycket stolta och entusiastiska över att ha fått Vägverkets fortsatta förtroende att komplettera vårt nuvarande uppdrag med tillhörande huvudtunnlar och ramper, säger Konstantin Spinos, arbetschef på Veidekke Entreprenad, region anläggning öst.
— Norra länken är tekniskt sett ett spännande och utmanande tunnelprojekt. Det känns mycket tillfredställande att vara delaktig i att bygga bort den besvärliga trafiksituation som råder i Stockholm.

De två entreprenaderna har ett sammanlagt värde på drygt en miljard kronor. Uppdraget består bland annat av att spränga ut en halv miljon kubikmeter tunnelberg, genomföra injekterings- och sprutbetongarbeten, gjutning av broar och andra betongkonstruktioner under jord. Därtill att utföra innervalvskonstruktion samt vägbyggnadsarbeten.

— Veidekke har under några år arbetat med att bygga upp och investera i en stark anläggningsverksamhet för att möta de stora planerade infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Det är glädjande att denna strategi nu bär frukt, säger Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige.

Uppdraget påbörjas våren 2008 och beräknas pågå under tre år.