Nyheter

Veidekke Entreprenad tar krafttag mot oseriösa leverantörer

Veidekke Entreprenad och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har i dagarna undertecknat en överenskommelse om leverantörsbedömning. Denna innebär att samtliga underleverantörer och leverantörer till Veidekke Entreprenad kommer att granskas för att säkerställa att de uppfyller företagets värderingsgrunder och strikta krav på seriositet.

Veidekke kommer också tillsammans med Byggnads delta i ett seminarium i Almedalen för att diskutera korruptionen inom byggbranschen.

-Vi är oerhört glada över denna överenskommelse med Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Veidekke tolererar inga som helst oegentligheter i vårt företag och detta är ännu ett steg i att garantera företagets redlighet, säger Veidekke Entreprenads vd Erik Alteryd.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ställer sig även de oerhört positiva till leverantörsbedömningen.  Byggnads MB-organisation i Veidekke kommer nu tillsammans med företagsrepresentanter att bygga upp ett arbetssätt som ger möjlighet att bidra till företagets strävan mot att arbeta med seriösa underentreprenörer och leverantörer. 

-Det är mycket bra av ett byggföretag som Veidekke att visa på handlingskraft och viktigt steg för att skapa en mer seriös byggbransch, säger Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads.

-Denna överenskommelse med Byggnads ger våra gemensamma representanter mandat att utvärdera leverantörer avseende tillämpliga delar av branschöverenskommelsen MBL 38-40 §§.  Detta är en del i vårt värderings- och etikarbete, vilket är en väldigt viktig del inom Veidekke, säger Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm.

Inom Veidekke Entreprenad pågår ett långsiktigt arbete runt de etiska frågorna. Under första halvan av 2012 har samtliga medarbetare inom Veidekke Entreprenad, genomgått en etikutbildning. Leverantörsbedömningen är nästa steg i detta ständigt pågående arbete. 

Seminariet i Almedalen om korruption inom byggbranschen

Tema/titel: Kylskåp, kompisar och kickbacks – så fungerar svensk korruption.

Datum och tid: Tisdagen 3/7 16.00-17:30

Plats: Hamnplan, Ullmans Paviljong

Paneldebatt med följande deltagare:

  • Inga-Britt Ahlenius, fd undergeneralsekreterare i FN internrevision (OIOS)

  • Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, ordförande för Institutet mot mutor

  • Erik Alteryd – vd Veidekke

  • Elisabeth André, Advokat Lindahl

  • Lars-Göran Nilsson, vd Seccredo

  • Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads

Moderator: Johanne Hildebrandt, Seccredo

Arrangör: Seccredo. 

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2011 en omsättning på ca 17,9 mdr NOK (ca 20,9 mrd SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 110 anställda och en omsättning på ca 4,1 mdr SEK (2011). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.