Byggprojekt

Veidekke får nytt uppdrag Hagastaden

Brogjutning Hagastaden, Veidekkes byggarbetsplats
Arbetsplatsen i Hagastaden. Foto: Veidekke

Veidekke har tecknat avtal med Atrium Ljungberg för byggnation av det nya Bellmansgaraget i Hagastaden i Stockholm. Garaget kommer att byggas över befintliga trafiktunnlar. Garagestrukturen kommer även att vara grunden för nya kvarter. Veidekke beskriver bygget som tekniskt komplicerat.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan på cirka 452 miljoner kronor. Bygget påbörjas under våren 2023 och förväntas vara klart under andra kvartalet 2026.

I uppdraget ingår byggnation av nytt garage på cirka 14 000 kvadratmeter och källarutrymmen. Även förberedande grundläggning för två ovanliggande kvarter, kvarteren Stanford och Cambridge, ingår.

– Det är oerhört kul att få vara med och fortsätta utveckla Hagastaden och få utnyttja all den kunskap som vi byggt upp under åren som stadsdelen har utvecklats. Sen är det extra speciellt att få möjlighet att åter samarbeta med Atrium Ljungberg i ytterligare ett projekt och bygga vidare på det samarbete vi påbörjade när Life City byggdes. Vi uppskattar att samarbeta med Atrium Ljungberg som är en seriös och professionell byggherre med egen projektledning och har gedigen erfarenhet av stora och komplicerade projekt, säger Björn Samuelsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Byggs på tunnlar för bilar och järnväg

Bellmansgaraget byggs över befintliga biltunnlar, en järnvägstunnel och ytterligare bergtunnlar. Garagestrukturen kommer att vara grunden för de nya kvarter som är en del i utvecklingen av Hagastadens nordöstra hörn. Veidekke beskriver bygget som tekniskt komplicerat.

Dels är det själva platsen som gör det komplicerat: att brobanorna, garaget och de ovanpåliggande kvarteren grundläggs på de befintliga tunnlarna som löper under Hagastaden. Det gör att möjligheten att föra ner laster är begränsad.

Dessutom byggs alla huskroppar ovanpå ett raster med betongbalkar.
– Betongbalkarnas spännvidder och de tunga lasterna från de kommande kvarteren medför att konstruktionerna är hårt armerade med många komplexa tvärsnitt. Det är något som kräver goda tekniska kunskaper av samtliga inblandade. Konstruktionerna är hårt armerade och det ställs stora krav på den tekniska livslängden samtidigt som allt byggs flera meter upp i luften.

Hur löser ni utmaningarna?

– Genom god planering, dialog samt att vi har väl inarbetade rutiner då vi varit verksamma i området i flera projekt tidigare. I projektet har vi även en mycket god samverkan med vår beställare där vi löser utmaningarna gemensamt, säger Björn Samuelsson.