Nyheter

Veidekke förvärvar Arcona AB

Veidekke köper samtliga aktier i Arcona AB. Affären offentliggjordes på måndagen.

Den norska byggjätten Veidekke har som mål att växa i Sverige. Genom att köpa samtliga aktier i Arcona AB stärker man sina positioner främst på Stockholmsmarknaden.

–  Vi är väldigt glada över att Arcona vill bli en del av Veidekke, säger Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige AB, i ett pressmeddelande med anledning av affären.

Köpeskillingen uppgår till 150 miljoner norska kronor, och i förvärvet ingår – förutom byggföretaget Arcona – även Arcona Concept som genomför fastighetsutvecklingsprojekt samt majoritetsägandet i koncernbolagen BSK Arkitekter samt installationskonsultföretaget Exengo. Samtliga fyra bolag fortsätter att verka som självständiga företag och under nuvarande varumärken. Koncernen har cirka 180 anställda och cirka1 miljard kronor i omsättning

– Arcona och Veidekke är två annorlunda företag samtidigt som vi liknar varandra vad gäller synen på ledarskap och medarbetarengagemang. Vi kommer att tillföra energi tillvarandra och målet är att vara ett alternativ till de stora drakarna på marknaden. Det här är en idealisk matchning, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Arconas verksamhet går ut på att genomföra uppdrag inom byggande och fastighetsutveckling. Arcona genomför själv och via dotterbolag fastighetsutveckling, arkitektuppdrag och byggtekniska konsultuppdrag inom både kommersiella lokaler och bostäder, samt genomför projekt i egen regi och projekteringsledningsuppdrag. 

– Veidekkes och Arconas kundportfölj kompletterar varandra. Det ökar vår marknadspotential samt förmågan att konkurrera om större projekt, kommenterar Per-Ingemar Persson.  Med förvärvet får Veidekke tillgång till Arconas kompetens inom Lean Construction som kompletterar både Veidekkes involveringsfilosofi och ”Max-konceptet”, med syfte att skapa ett effektivare bostadsbyggande.

Organisatoriskt kommer Arcona-företagen vara ett eget dotterbolag (Arcona AB) inom Veidekke Entreprenad, affärsområde Bygg. Arconas VD Jimmy Bengtsson ingår därmed i ledningsgruppen. Styrelseordförande för Arcona AB blir Per-Ingemar Persson. För att säkra kontinuitet kvarstår Håkan Birke i Arcona AB:s styrelse.