Nyheter

Veidekke ny huvudägare i BRA AB

Foto: Veidekke.


Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB (BRA). Som ny huvudägare utökas nu det kommersiella kunderbjudande i Göteborgsregionen och konkurrenskraften stärks ytterligare. 

Billström Riemer Andersson AB startades av Anders Billström, Magnus Riemer, Niklas Andersson och Magnus Andersson. Bolaget har sedan starten i juni 2007 etablerat sig som en stark aktör på byggmarknaden i Västsverige. Bolaget omsätter idag ca 1,4 mdr och sysselsätter ca 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. 

BRA arbetar främst med byggentreprenader, men har även kompetens inom även anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder.  

Genom att förvärva 90,1% av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs när man blir del av en större koncern.  

–Såväl BRAs kompetens och kundportfölj passar som hand i handske med Veidekkes nuvarande verksamhet och stärker samtidigt vår satsning i den växande Göteborgsregionen, säger Jimmy Bengtsson VD Veidekke Sverige, i ett pressmeddelande.

– Med Veidekke som ägare tillför vi kapacitet för fortsatt tillväxt och utveckling av vår affär. Veidekkes involverande arbetssätt och kompetens inom VDC, installation och logistik är exempel på områden som kommer att stärka vårt kunderbjudande, säger Magnus Riemer VD för BRA. 

Tillträdet kommer att ske senast tio dagar efter Konkurrensverkets godkännande. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman.