Nyheter

Veidekke bygger avloppsrening för 1,4 miljarder

Om- och tillbyggnad av Sicklaanläggningen, Stockholms framtida avloppsrening. Fotograf: Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande bygg- och installationsentreprenad i Sickla. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 1,4 miljarder kronor.

Veidekke har skrivit kontrakt med Stockholm Vatten och Avfall AB och ska bidra till att utveckla Stockholms framtida avloppsrening. Entreprenaden genomförs i form av en utförandeentreprenad där installationsdelen sker i samverkan. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 1 440 MSEK och förväntas vara klar 2027. Det här är en fortsättning på det arbete som Veidekke redan gör i Sicklaanläggningen.

– Veidekke har sprängt ut berg och nu ska anläggningen fyllas med nytt innehåll, säger Eva Rådmark-Herrder, kommunikationsansvarig för Sicklaprojektet på Stockholm Vatten och Avfall.

I Veidekkes nya uppdrag ingår konstbyggnad med tillhörande pumpstationer, teknikhus och personalbyggnad samt försedimentering och grovrening. Uppdraget innefattar även en installationsentreprenad som bland annat inkluderar luft, rör, kraft, el och tele samt olika maskininstallationer. 

Ett års planering väntar

Projektet inleds med ett planeringsår där planeringen ska göras gemensamt mellan entreprenör och beställare.

– Vi tackar Stockholm Vatten och Avfall för förtroendet. Det här är ett jätteviktigt projekt för Stockholms utveckling och vi ser framemot att vara en del i att förverkliga det, säger Anders Bergsten, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Sickla anläggning, slamhantering vid Hammarby skidbacke. Foto: Veidekke

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen ska byggas till och moderniseras. Totalt ska det spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg.

Slamhanteringen i Sicklaanläggningen ska byggas bort. Den kommer i stället att flytta till Henriksdal.

– Det här är Stockholms största miljöprojekt. Vi startade de första arbetena 2016, och allt ska vara klart 2029. den totala budgeten ligger på 9,2 miljarder, berättar Eva Rådmark-Herrander.

Veidekke har sedan tidigare ytterligare en tunnelentreprenader åt Stockholm Vatten och Avfall då man bygger delar av avloppstunneln mellan Bromma och Sickla, där även YIT är en av entreprenörerna.

Det här bygger Stockholm Vatten och Avfall i Sickla:

  • En ny inloppstunnel från Bromma
  • Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder
  • Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt .
  • Ny försedimentering (här avskiljs organiskt material och en del fosfor)
  • Installation av utrustning för luktreducering.
  • Källa: Stockholm Vatten och Avfall AB