Nyheter

Veidekke växer på i Sverige

Vinsten upp med 40 procent och en ökning av omsättningen med 12 procent. Det är resultatet för den norska koncernen Veidekkes svenska verksamhet enligt fjolårets sista kvartalsrapport.

Särskilt bra har det gått för den svenska delen av Veidekke Entreprenad. Lönsamheten nästan fördubblades på ett år, från 44 miljoner kronor 2009 till 85 miljoner i fjol.

Liljeholmens galleria i Stockholmsområdet är ett av fjolårets mest uppmärksammade byggen.

Lite smolk i den norska bägaren är att årsresultatet för Veidekke Bostad minskade till elva miljoner kronor, trots att bolaget sålde 305 bostäder. Många av byggprojektet är dock i ett tidigt skede och drygt 450 bostadsbyggen kommer att pågå ett stycke in i 2011.

– Vi nöjer oss inte med att enbart etablera oss i Sverige. Vi fokuserar nu på att växa och öka våra marknadsandelar, säger Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i det norska bolagets koncernledning.

Orderstocken vid utgången av förra året uppgick till 3, 5 miljarder kronor, order som tagits hem framförallt i Stockholmsområdet, huvudmarknaden för Veidekke Sverige.

Veidekke är, med över 6 000 anställda och en årsomsättning nästan 16 miljarder norska kronor, ett av Skandinaviens största bolag inom bygg, anläggning av bostadsutveckling.

I Sverige har bolaget cirka 1 000 anställda, koncentrerade till Stockholm-Mälardalen, Västsverige och Skåne. Årsomsättningen i Sverige är drygt tre miljarder kronor.