Nyheter

Veteraner bygger nya Södersjukhuset

Ett nytt landmärke är på gång i Stockholm. Södersjukhuset ska växa och nu har BSK Arkitekter, tillsammans med norska Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter, vunnit arkitekttävlingen.<br/> ”Byggnadens systematiska uppbyggnad är en styrka och gör försla

Arkitekterna bakom Emergens är veteraner i sammanhanget.

— Kontoren har tidigare samarbetat i tävlingen om Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, säger Anne Guri Grimsby som leder Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter As.

Totalt ska Södersjukhuset växa med 35 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden görs för att möta medborgarnas behov av en väl fungerande akutsjukvård. Framförallt är det aktuellt med nya lokaler för operation, sterilcentral, akutmottagning och förlossning/BB.

— I dag tar vi emot knappt 100 000 besök per år på vuxenakuten som är dimensionerad att ta emot cirka 55 000 besök, säger Eva Tillman, chefläkare och programdirektör på Södersjukhuset.

Det är dock fortfarande en lång väg kvar innan en färdig byggnad kan stå på plats. Juryn anser bland annat att inget av förslagen i tävlingen har övertygat i relationen med det befintliga sjukhuset mot söder, och inte heller visat på någon stark idé kring hur platsen ska kunna byggas ut ytterligare.

Kvar återstår nu bland annat program- och detaljplanearbete innan själva byggarbetet kan sätta igång tidigast 2011.