Nyheter

”Vi anmälde misstankarna”

Norska Konkurranstilsynet har gjort en raid hos NCC och Veidekke.<br/> — Vi fick interna uppgifter om att allt inte stod rätt till och valde att kontakta Konkurranstilsynet, säger Per-Ingemar Persson, Veidekkes Sverigechef.

Det är i det helägda dotterbolaget Kolo Veidekke, som det finns misstankar om brott mot konkurrenslagen. Bolaget sysslar bland annat med asfaltverksamhet.

Misstänker ni en kartell?
— Våra uppgifter visade att det kunde finnas brott mot konkurrenslagen. Misstankarna gjorde att vi valde att kontakta myndigheten, säger Per-Ingemar Persson.

Hur ser du på att dessa misstankar finns på Veidekke?
— Vi har en nolltolerans och det är därför vi agerar som vi gör. Konkurranstilsynet har varit på plats och nu samarbetar vi med dem så gott vi kan för att få reda på om det rör sig om brott.