Krönikor & Debatt

”Vi är redo för mer verkstad och mindre snack”

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige
Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Utan att underskatta näringslivets ansvar menar jag att det nu snarare är läge att lyfta fram politiken. Det politiska ledarskapet spelar en avgörande roll för att verkställa angelägna klimat- och industriprojekt, skriver Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, i en debattartikel.

Det fyraåriga bryttillståndet för cementtillverkningen i Slite har gett både oss och svensk bygg- och anläggningssektor ett viktigt andrum. Fyra år är inte en lång tid i vår värld, men ger oss utrymme att arbeta för långsiktiga förutsättningar för verksamheten, samtidigt som vi kan fortsätta att lägga stor kraft på klimatomställningen till 2030.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling visar också på vikten av en leveranssäker och robust byggmaterialförsörjning som en del av den civila och militära beredskapen. Jag tycker att det var klokt av MSB att klassa vår fabrik i Slite som en del i vårt totalförsvar. Det visar hur strategiskt betydelsefull cementtillverkningen är och det förpliktigar också en omställning för upprätthållen konkurrenskraft i verksamheten.

Vår plan för att ställa om svensk cementindustri ligger fast. Redan om sju år vill vi driftsätta en fullskalig CCS-anläggning i Slite för att fånga in och lagra fabrikens samlade utsläpp om upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar cirka tre procent av Sveriges totala utsläpp. Vi vet vad vi behöver göra och vi vet att det är rätt väg att gå.

Tillståndsansökningar för CCS-anläggningen

Vårt CCS-projekt på Gotland är unikt i sitt slag i världen och befinner sig just nu i en genomförbarhetsstudie. Under 2023 kommer vi att borra djupare i val av teknik, energibehov, infrastruktur, logistik och kostnader och även påbörja de tillståndsprövningar som krävs för att kunna realisera CCS-anläggningen. När genomförbarhetsstudien är klar, går projektet in i detaljprojekteringsfasen. Vår målbild är att kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut för CCS-anläggningen år 2026/2027.

Tekniken är redo, marknaden och våra kunder vill bygga med klimatpositiv cement, helst i morgon, och mycket ser ut att kunna falla på plats. Samtidigt återstår det bitar för att vi ska klara den tighta tidsplanen till 2030. De största knutarna som måste lösas upp nu är långsiktiga miljötillstånd som möjliggör omställning för Slitefabriken och att elförsörjningen till och på Gotland kraftigt förstärks innan 2030.

Jag uppfattar att det finns ett starkt och brett politiskt stöd i Sverige för att vi ska kunna komma vidare. Det känns riktigt motiverande! Den svenska regeringen klargjorde också nyligen att Svenska Kraftnät ska prioritera en ny elledning till Gotland till 2030. Nu krävs det omgående – under våren 2023 – ett beslut och tidplan från Svenska Kraftnät om en stamnätsförbindelse till Gotland.

Gärna mer politiskt ledarskap

Under en längre tid har det pratats om att marknaden spelar en viktig roll för att driva på den nödvändiga utvecklingen, inom bland annat energiområdet. Utan att underskatta näringslivets ansvar menar jag att det nu snarare är läge att lyfta fram politiken. Det politiska ledarskapet spelar en avgörande roll för att verkställa angelägna klimat- och industriprojekt. 

Myndigheter är hårt pressade och arbetsbelastningen är hög. Regelverk och ramverk är bitvis onödigt omständliga och inte tillräckligt stödjande för att få till en nödvändig omställning i industrin. 

För min del ser jag gärna mer av politiskt ledarskap de kommande åren. Då kommer marknaden (i detta fall jag och mina kollegor inom cement- och betongindustrin) kunna göra vår del för att de stora klimatprojekten blir verkstad. Det är ju det vi ingenjörer är bra på. 

/Karin Comstedt Webb,
Vice vd Heidelberg Materials Sverige

logo
Anna Sjöström