Det Goda Projektet

”Vi arbetar mycket med mjuka parametrar i våra upphandlingar”

Martin Ullgren, projektchef Region Dalarna
Martin Ullgren, projektchef Region Dalarna, är en av talarna på Det Goda Projektet. Foto: Lars Dahlström

Falu lasarett ortopedkliniken var ett av de första projekten att tilldelas utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.
På eventet Det Goda Projektet berättar Martin Ullgren, projektchef Region Dalarna, om framgångsfaktorer från projektet och hur Regionfastigheter Dalarna använder kvalitetsmätning som kvalitets- och samverkansverktyg i sina projekt.

Ombyggnaden av ortopedkliniken var ett speciellt projekt på flera sätt, förklarar Martin Ullgren.
– Alla var delaktighet och engagerade. Det fanns inga dolda agendor och det mycket väl planerat, vilket skapade förutsättningar för en god styrning och uppföljning av projektet.

Några av de viktigaste lärdomarna från det projektet är enligt Martin Ullgren att se till att skapa förutsättningar för ett lyckat projekt i och med förfrågningsunderlaget, se till att planera och få alla delaktiga.
 – Det klassiska exemplet med att låta muraren förstå att denne är med och bygger en katedral i stället för att endast lägga sten på sten. Se till att involvera yrkesarbetarna i planering och daglig styrning.

Tar ”tempen” på projekten

Regionfastigheter Dalarna mäter kvaliteten på alla era projekt – vad är det egentligen för kvalitet ni mäter?
– Vi mäter hur projektet mår, vi tar ”tempen” på projektet. Vi tittar bland annat på hur samarbetet mellan projektdeltagarna fungerar, hur väl planerat är det, om projektet har rätt bemanning, hur eventuella meningsskiljaktigheter hanteras, om det är ett tillåtande klimat, med mera.

Vilken betydelse har mätningarna i er verksamhet?
– Förutom att nyttja mätresultatet i det enskilda projektet för att i det korta perspektivet identifiera eventuella åtgärder, använder vi oss även av mätresultaten för att på en aggregerad nivå redogöra för vår projektkvalitet i vår egen ledningsgrupp och för våra styrande politiker. Vi har också möjlighet att ta ut rapporter utifrån typ av projekt, storlek, entreprenadformer, samverkan eller ej med mera för att göra jämförelser mellan våra egna projekt.

Du kommer att medverka på eventet Det Goda Projektet. Vad innebär det goda projektet för dig?
– Ett projekt som förutom att det färdigställs inom de tids- och ekonomiska ramar som överenskommits samt med avtalad kvalitet även låter projektmedarbetarna lära och utvecklas i projektet, hjälpa varandra och ha kul på jobbet.

Nya laguppställningar en utmaning

Vilka är era största utmaningar för att lyckas driva ”goda projekt”?
– Att man ständigt ska starta projekt med nya laguppställningar. Det är alltför vanligt att engagemanget och kunskapen kring planering brister, jag tänker då på så fundamentala och basala planer som tid-, resurs samt inköpsplaner. Utan dessa planer är förutsättningar att uppnå ett gott projektresultat för samtliga inblandade tyvärr ganska dåliga.

Hur löser ni de utmaningarna?
– Gällande problemet med nya laguppställningar så arbetar vi med mycket mjuka parametrar i våra upphandlingar, för att kunna värdera annat än ett lågt anbudspris. Vi skulle kunna jobba mer med strategiska partners på olika sätt, men samtidigt är vi en stor aktör på vår lokala marknad och har ett ansvar för att skapa förutsättningar för många entreprenörer att kunna konkurrera, vilket kan försvåras om man jobbar alltför mycket med några få partners. I våra upphandlingar försöker vi hitta sätt att premiera mjuka parametrar som till exempel engagemang och förmåga att planera vid utvärderingarna.

Vilka är era framgångsfaktorer när det kommer till goda projekt?
–Det börjar med att vi redan i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget skapar förutsättningar för allas delaktighet och engagemang samt förståelse kring vikten av att planera väl för att möjliggöra styrning och uppföljning av projektet.

Läs mer om Det Goda Projektet här.