Nyheter

”Vi behöver förändra synen på byggentreprenörer”

Peter kvist, vd Arcona.

Byggentreprenörer är en viktig del av samhällsbyggandet och bör ses som en tillgång och en hjälp, inte som några som försöker luras. Det är på tiden att de goda krafterna i branschen syns och hörs, skriver Peter Kvist, VD Arcona, i debattartikeln nedan:

Bilden av byggbranschen och av oss byggentreprenörer är ofta mörk. Inte sällan handlar det om problem som finns eller upplevs finnas inom byggsektorn såsom oärlighet, bristande transparens, skambudsförfarande och långa entreprenörskedjor där kontrollen är dålig. Byggentreprenörer är en viktig del av samhällsutvecklingen och den negativa bilden skadar både oss och i förlängningen även samhället. Visst finns det problem och även många goda initiativ att lösa dem, men det räcker inte. Vi ser en risk att problemen kommer öka.

Marknaden präglas nu av en mycket hård priskonkurrens där det kan skilja upp till 30% mellan anbudsgivare på utförandeentreprenader med färdiga bygghandlingar. Är det något vi är säkra på är det att vi huvudentreprenörer inte räknar 30% fel. Vår slutsats blir då att det bara kan betyda en av två saker: antingen kommer något eller några företag bland våra leverantörer i kedjan gå med förlust eller så är det företag i kedjan som inte konkurrerar på lika villkor.

I slutänden kommer alla att kämpa för att rädda sin egen affär och vår oro är att branschen, som en följd, kommer att präglas av många konflikter i nyligen upphandlade projekt under de närmaste åren. Risken är därmed stor att den negativa bilden av byggentreprenörer späs på ytterligare, vilket i sin tur gör skada genom bristande tillit mellan aktörer, svårigheter att attrahera de bästa talangerna till branschen och att medarbetare inte känner den stolthet och glädje de med rätta borde.

Arcona ser ett behov av en nyanserad bild och vill verka för att synen på oss entreprenörer förändras. Vi är en viktig del av samhällsbyggandet och vår önskan är att beställare ser oss som en tillgång och en hjälp, inte som några som försöker luras, sno åt oss pengar och som tjänar orimligt mycket pengar på ÄTA-arbeten. Detta eftersom det sistnämnda helt enkelt inte stämmer. Låt oss börja med att se hur det ser ut:

Stora entreprenörer har i regel en vinstmarginal i sin byggverksamhet på 2-5%. Vägt mot de risker som är förknippade med en byggentreprenad anser vi att ingen kan säga att vi på något sätt har en orimlig lönsamhet.

Det är oerhört komplext att driva stora byggentreprenader och vi är inte felfria men det vi kan lova är att vi, tillsammans med alla våra leverantörer, alltid gör vårt allra bästa för att leverera fina projekt till våra kunder. Vi tror att vi kan tala för alla våra seriösa branschkollegor som verkar som huvudentreprenörer när vi säger att vi varken är oärliga eller giriga.

Vi seriösa byggentreprenörer lägger dessutom ner väldigt mycket resurser för att så långt som möjligt kontrollera och bevaka att våra underleverantörer konkurrerar på sjysta villkor, ett arbete som i stor utsträckning egentligen borde skötas av de svenska myndigheterna men som har ålagts oss huvudentreprenörer. Det är ett svårt och omfattande arbete och vi behöver draghjälp från våra beställare att kravställa och följa upp detta redan i anbudsskedet vid upphandlingar för att vi ska konkurrera på lika villkor.

Så vad är lösningen? Det handlar om att medvetet börja arbeta för att få tillbaka byggentreprenörernas förtroendekapital och en viktig del handlar om att skifta perspektiven. Det är på tiden att de goda krafterna i branschen syns och hörs.

Vi uppmanar nu därför alla seriösa aktörer i byggbranschen att göra sina röster hörda. Vi behöver börja lyfta fler goda exempel och prata om fler lösningar på de problem som branschen brottas med.

Vi hoppas att 2021 ska vara ett år där vi tillsammans kan hjälpas åt att börja förändra denna bild av oss byggentreprenörer. Det är dags att medarbetare får känns stolthet och att vi seriösa byggentreprenörer hörs och tar plats!

Peter Kvist, VD Arcona