Nyheter

”Vi behöver ny kunskap om byggen”

Takrasen beror på kompetensbrist inom byggbranschen. Därför kräver nu Per-Erik Petersson, teknisk direktör på Sveriges tekniska forsknings-institut, SP, en upprustning av byggforskningen.

I ett utspel på DN Debatt tar han upp vinterns takras och fuktproblemen med de enstegstätade putsade fasaderna som exempel på byggbranschens misslyckanden.

Mycket tyder på att tillsynssystemet inte håller måttet, men Per-Erik Petersson ger den nedrustade byggforskningen skulden.

– Om man tänker sig att det finns en Byggarnas bok om hur man bygger ett hus så är flera kapitel helt vita. För att fylla de kapitlen måste vi ta fram ny kunskap genom forskning och sen sprida den till branschen, säger Per-Erik Petersson till Byggvärlden.

Speciellt är det den tillämpade, behovsstyrda forskningen som behöver återupplivas – den forskning som säkerställer att ny teknik prövas, kvalitetssäkras och förstås innan den kommer ut på marknaden.

”Tillsammans bidrar detta till ett nödvändigt kompetenslyft,” skriver Per-Erik Petersson och uppmanar branschen, forskningsfinansiärer och politiker att agera. Han tycker att det första steget borde vara att initiera ett branschprogram för FoU inom byggområdet, finansierat gemensamt av stat och bransch.

– Byggbranschen har blivit styvmoderligt behandlad. Jag vill att man inser att byggbranschen är en viktig del av svenskt näringsliv, säger Per-Erik Petersson.

Om detta kompetenslyft inte blir av är han övertygad om att samhällsbyggandet kommer att drabbas av fler och större misslyckanden.