Nyheter

”Vi får betala mer i kronor”

NCC arbetar intensivt med att öka andelen utländska inköp för att pressa kostnaderna. Men när den svenska kronan faller blir en del av de utländska produkterna dyrare.

– I det stora hela är det fortfarande en liten del som vi handlar internationellt. Och av den delen som vi handlar internationellt är det bara en viss del där produkterna är knutna till euron eller US-dollarn. Men där påverkas vi absolut. De produkterna får vi betala mer svenska kronor för, säger Athanassios Boukas.

Framför allt är det NCC:s inköp i Tyskland, Kina och England som nu blir dyrare.

Men den största volymen handlar NCC i Baltikum, Polen och Tjeckien.

– Och de valutorna har också tappat mot US-dollarn och euron. Plus att de har lägre kapacitetsutnyttjande, många leverantörer i Baltikum har inget jobb och är beredda att gå ner under självkostnadspris för att ha arbete. Priserna där är i princip på samma nivå som för ett halvår eller ett år sedan, säger Athanassios Boukas.

NCC:s strategi att pressa kostnaderna genom internationella inköp ligger fast, trots kronfallet.

– Inköp är en stor del av kostnadsmassan, vi har fortfarande mycket kvar att göra när det gäller inköp, säger Athanassios Boukas.

Kraftigaste försvagningen av kronan

I den finansiella krisen har investerare sökt sig till valutor som har upplevts som säkrare än den svenska. Det har lett till den kraftigaste försvagningen av den svenska kronan sedan 1992. Riksbanken gör dock bedömningen att försvagningen är tillfällig och räknar med att kronan kommer att förstärkas igen när krisen ebbar ut.