Nyheter

”Vi fyller igen gropar”

Lasse Skalmark, Drottningsholms Entreprenad och Peter Svederus, Svevia, återställer uppgrävda diken i Vinsta. Foto: Susanne Bengtsson.

I ett års tid har Svevia utfört förberedande ledningsarbeten på Lovön.

Efter frysningen av Projekt Förbifart Stockholm har arbetsuppgifterna ändrats.

Nu fyller vi igen gropar, kör bort massor och återställer området, säger Per Danielsson, platschef på Svevia.

Omkring 700 personer arbetar med Förbifart Stockholm, cirka hundra på Trafikverket och resten som kontrakterade konsulter och underentreprenörer.

Svevia är en av de företag som drabbas när regeringen beslutat att frysa projektet fram till den första maj 2015. På Lovön har Svevia jobbat med ledningsdragning i ett års tid. Nya spillvattenledningar och dricksvattenledningar har dragits för att kunna förse den arbetstunnel som ska leda ner till huvudtunneln under Lovön med vatten. Spillvatten ska också kunna pumpas bort till reningsverket i Bromma.

Efter beskedet om att Förbifart Stockholm ska skjutas på framtiden har flera av entreprenörerna fått direktiv att återställa. Svevias personal ägnar sig just nu åt att fylla igen gropar, köra bort massor, asfaltera och återställa till trafiksäkert område.

– Det känns jättetråkigt att vi inte får fortsätta. Lovön är ett väldigt känsligt område. Det är mycket special här med tanke på att vi har både Statens Fastighetsverk, Ekerö kommun, naturskyddsområde, fornminnen, Drottningholms slott och annat att ta hänsyn till. Det har tagit tid att lära sig, men nu hade vi hittat en tight grupp och allt fungerade bra, säger Per Danielsson, platschef på Svevia.

Regeringens beslut om frysningen av förbifarten har man inte mycket förståelse för på byggarbetsplatsen. ”Politiskt spel”, ”slöseri med skattepengar” och ”förödande för Stockholms trafiksituation” var några av kommentarerna i byggboden.

– Titta bara hur det ser ut på Essingeleden. Lokalt här på Ekerö har man också stora problem med bilköer. Förbifart Stockholm måste bli av, oavsett om vi får fortsätta här eller inte i maj, säger Per Danielsson.

Lasse Skalmark på Drottningholms Entreprenad, håller på med återfyllnadsarbeten vid Svevias entreprenad i Vinsta, en bit bortom Lovön.  

– Att återfylla och återställa kommer kosta pengar i onödan. Det känns som slöseri med skattepengar.

– Ja, tänk om man kunnat lägga de pengarna på vården istället, menar Peter Svederus, anläggare på Svevia.

 

 

Ett 15-tal personer har jobbat på arbetsplatsen på Lovön. Var alla ska ta vägen efter avetableringen är inte klart.

– Vi kommer att hamna på olika ställen eftersom varslet blev så kort,  säger Per Danielsson.

Han räknar med att återställningen tar cirka två-tre veckor.

– Det har aldrig hänt tidigare att vi har behövt stänga en arbetsplats på det här sättet. Vi trodde att de förberedande arbetena skulle få fortsätta. Men nu är det bara att gilla läget.

 

FAKTA FÖRBIFART STOCKHOLM

Motorvägssträcka som förbinder norra och södra Stockholm. Syftet är att binda samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden.

Av vägens 21 km går 18 km i tunnel under Mälaren.

Kostnaden beräknas till cirka 28 miljarder kronor (2009 års prisnivå).

Cirka 80 procent finansieras via trängselskatt och 20 procent ska staten stå för.

I maj i år vann arbetsplanen för Förbifart Stockholm laga kraft i och med att den dåvarande regeringen stoppade alla överklaganden.

I augusti hölls en officiell byggstartsceremoni för motorvägsprojektet.

Nu fryser regeringen projektet till 1 maj 2015.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit tydliga med att de vill lägga pengarna på kollektivtrafik istället.