Nyheter

”Vi har ett ökat fokus på förebyggande hälsofrågor.”

Eva Janson, Erlandsson, Pernilla Törnros, Skanska, och Åsa Mårtensson, Svevia.

1. En undersökning från HeiaHeia visar att friskvården kommer att öka under 2017, stämmer det in på er? Hur ökar ni friskvården i så fall?

2. Får era anställda friskvårdsbidrag? 

3. Får era anställda träna på arbetstid? 

4. Gör ni annat än det ovan nämnda för att uppmuntra era anställda till bättre hälsa? 

5. Vilka vinster ser ni med väl fungerande friskvård på arbetsplatsen?


Eva Janson, personalchef, Erlandsson Bygg AB:
1.
Vi uppmuntrar våra anställda och pratar mycket om friskvård i samband med medarbetarsamtal och hälsoundersökningar.  
2. Ja, subventionerad friskvård för anställd med 50%, max 1 500 kr.

3. Nej

4. På interna möten med anställda hålls föredrag om hälsa, kost och motion samt stress. Till dessa föredrag har vi bjudit in externa föreläsare; bl a en träningskonsult och en stresskonsult. Vi deltar i Blodomloppet där vårt bolag har ett lag som utmanar andra bolag i koncern. Fight cancer and run är en annan tävling där många anställda hos oss har deltagit. Vid invigning av nya E6:an i Bohuslän arrangerades ett lopp där flera som anställda från oss sprang. Att delta i tävlingar och lopp skapar en gemenskap och som motiverar till träning. Under 2016 o 2017 utbildade/utbildar vi anställda i arbetsmiljöfrågor, i denna utbildning ingår en del om ergonomi och vikten av att motioner och bygga upp kroppen. Uppvärmning och stretchning är viktigt för att undvika sträckningar, skador och överbelastning av muskler.

5. Bättre hälsa är en god investering för både individ och organisation. Vi strävar mot fysisk o psykiskt socialt välbefinnande för våra anställda.

Pernilla Törnros, HR Specialist Hälsa & Friskvård, Skanska:

1.
Skanska Sverige kommer 2017 att implementera en ny Hälsostrategi. I Hälsostrategin lägger vi ett ökat fokus på förebyggande och främjande hälsofrågor. Hälsoområdet är brett och inkluderar t.ex. både organisatorisk och social arbetsmiljö samt friskvård och livsstil. Det är viktigt att våra verksamheters handlingsplaner även inkluderar insatser för att bibehålla eller förbättra hälsan. Exempel på insatser är utbildning, workshops i till exempel stresshantering och att ta upp hälsa i Utvecklingssamtalet. Inom Skanska vill vi så långt det är möjligt väva in hälsa i redan existerande utbildningar, arbetssätt och verktyg. 

2. Ja, i Skanska Sverige så får våra medarbetare 2500 kr per år. 

3. I Skanska Sverige har vi inga sådana riktlinjer. 

4.  I Skanska Sverige genomför vi hälsoundersökningar vart tredje år som syftar till att analysera samband mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Hälsoundersökningen ska ge motivation och inspiration till ett ökat engagemang för den egna hälsan. Det finns enkla sätt att själv påverka sin hälsa genom kost, motion och stresshantering. På gruppnivå ger den underlag till handlingsplaner.
Om en medarbetare behöver stöd i att göra en livsstilsförändring erbjuder vi ett hälsomotiverande program ”Röd till Grön” genom vår företagshälsovård.
Under Safety Week trycker vi extra på vikten av en god hälsa genom t.ex. Workshops, föreläsningar och prova på aktiviteter.
Det genomförs morgonuppvärmning på många arbetsplatser.

5. Ett fokusområde i Skanskas affärsplan är att ha de bästa medarbetarna vilket gör att Skanska behöver medarbetare som har en god hälsa och orkar göra goda prestationer, också över tid. Idag visar forskning att Hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar. Om Skanskas medarbetare mår bra, mår företaget bra och det skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet.

Åsa Mårtensson, HR Specialist, kompetensutvecklare, Svevia Akademin:


1.
Ja, det stämmer. Vi kommer att öka friskvårdsaktiviteter främst genom hälsoscreening och till det kopplade aktiviteter och insatser för att öka hälsan hos våra medarbetare. 

2. Ja, 3000 kr/år/anställd.

3. Nej.

4. Vi har stort fokus på Arbetsmiljö och säkerhet, vilket präglar stor del av vår organisation. Till detta finns det utbildningsmoment mot vissa målgrupper. Flera av dessa utbildningsinsatser syftar till att öka medvetenhet om hälsa i allmänhet och stress/arbetsbelastning osv i synnerhet.
Under våren genomförde vi #stoltsvevian, som bland annat syftade till att öka stolthet för Svevia, men den innehöll även en hel del friskvårdsutmaningar som genererade i poäng till sin arbetsgrupp. Exempel på utmaningar var att ta trappan, lunchpromenad, uppvärmning och pausgymnastik. Vi använde en app för att distribuera utmaningarna och även för att följa upp resultatet av de olika utmaningarna., där AC Drift Västerås stod som slutgiltig segrare.

5. Friskvård är ett sätt att investera i våra medarbetares hälsa. Med våra friskvårdsaktiviteter vill öka antalet medarbetare som upplever god hälsa. Människor som mår bra presterar bättre och bidrar till att Svevia utvecklas som till ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag.