Nyheter

”Vi hoppas kunna hålla tidplan”

Medborgarhuset vid Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: Susanne Bengtsson

– Visst är det lite oroligt nu, problemet är att vi inte vet vad som kan hända framöver. Om krisen fortsätter så kan det bli en allvarlig situation.
Det säger Royne Julin, projektledare på fastighetskontoret i Stockholm och för ombyggnaden av Medborgarhuset.


Vid Medborgarplatsen tar Stockholm stads fastighetskontor ett helhetsgrepp om Medborgarhuset från 1939. En stor om- och tillbyggnad genomförs, där bland annat Forsgrenska badet rustas upp. Peab har upphandlats som entreprenör för projektet, som byggstartade i februari 2018.

– Visst är det lite oroligt nu, problemet är att vi inte vet vad som kan hända framöver. Om krisen fortsätter så kan det bli en allvarlig situation, säger Royne Julin, projektledare på fastighetskontoret i Stockholm.

I projektet har man haft problem med både personal och material, men vet inte vad det får för konsekvenser i slutändan.

– Det har varit en del sjukskrivningar och entreprenörer som kallat hem personal. Nu är det nästan full fart på bygget så vi hoppas kunna hålla tidplan, men man vet ju inte hur det utvecklar sig.

När det gäller material är projektet inne i ett slutskede där installationer utgör en stor del.

– Bland annat så är det armaturer som inte kunnat levereras.

Enligt tidplan så ska Medborgarhuset stå klart i sommar.

– Vi hoppas slippa allvarliga förseningar, i alla fall vill vi undvika att helheten påverkas.

Bland bostadsaktörerna som Byggvärlden varit i kontakt verkar projekten rulla på enligt plan. Svenska Bostäder har, som byggherre, ett stort antal lägenheter under produktion.

I Kv Ledinge i Tensta ska man till exempel bygga totalt 172 hyresrätter. NCC är totalentreprenörer. Det första huset, som innehåller 26 lägenheter, ska vara inflyttningsklart i juni i år.

– Än så länge är vi inte påverkade. Jag känner ingen oro för att inflyttning inte ska kunna ske i juni som planerat, säger Karin Ståhl, projektledare på Svenska Bostäder.

Projektet ska pågå fram till våren 2021 och totalt ska sju hus uppföras.

– Det här projektet spänner ju över en längre tid och hur det ser ut nästa vår och hur situationen utvecklas vet vi inget om. Jag hoppas naturligtvis att arbetet ska kunna fortsätta enligt vår tidplan, men om till exempel även grundskolorna stänger påverkar det säkert personalsituationen. Dessutom påverkas vi av vad som händer i övriga världen, det kan bli problem med leveranser.