Nyheter

”Vi kan hjälpa varandra att ta ansvar”

Peter Linder, Skydda, Helena Parker, Skanska, Ulrika Dolietis, Håll Nollan och Marcus Nyhlén. Foto: Anna Sjöström

Hur kan olycksfall förebyggas och vem har ansvaret när de ändå?
Det diskuterade Helena Parker, hälsa- och säkerhetschef, Skanska, Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan
och Peter Linder, Affärsutvecklare, Skydda.
Deras lösning är bland annat samarbeta kring frågorna och dela med sig av kunskaperna. 

Gemensamt tar vi ansvar var namnet på programpunkten som hölls under mässans första dag.
Marcus ”Mackan” Nyhlén, tv-snickare, ledde diskussionerna från scenen. Han inledde med att fråga ser deltagarna ser på ansvarsfördelningen.
– Olyckorna sker ute i produktionen, men de allra flesta olyckorna uppstår vid skrivbordet, till exempel på grund av dålig planering där tidschemat är tight eller där flera moment görs samtidigt. Alla måste jobba tillsammans: byggherrar, konstruktörer, konsulter, för att hindra att olyckor uppstår. Säkerhet är inget som ska användas som konkurrensmedel och vi ska inte skylla på varandra utan se vad vi själva kan bidra med, sa Helena Parker.

– Vi kan absolut hjälpa varandra att ta ansvar. Det handlar om att förstå varandra, att ta ansvar hela vägen och inte hoppa över några steg, sa Ulrika Dolietis.
Hon berättade att efter olyckan i Ludvika, då en betongform kollapsade och har alla inblandade i projektet, från trafikverket till formkonstruktören gått samman för att dela lärdomar och utbyta erfarenheter av det som hände.
– Alla vill samma sak och det tycker jag är viktigt att ha fokus på. Vi måste också hjälpas åt att sprida lösningar och goda exempel. 

Peter Linder berättade om rapporten som bland annat visar att en av fem byggnadsarbetare inte förstår att de har ett eget ansvar och känner att de inte kan påverka organisationen överhuvudtaget.

Här lyftes användandet av skyddsombud för att lyfta frågorna och få fler att ta ansvar – och inse att de har ett ansvar.
– När alla vill samma sak så uppstår ett otroligt driv framåt, sa Ulrika Dolietis.

Håll Nollan jobbar bland annat med att ta fram guider för hur arbetsmiljölagarna ska tolkas.
– Det är för att göra det lättare för de som ofta byter arbetsplats och rör sig mellan byggen, sa Ulrika Dolietis. 

Panelen påpekade också att det är viktigt att lyfta det som är positivt med byggbranschen, för att inte avskräcka folk från att söka sig dit. 
– Det finns mycket positivt med att jobba inom bygg. Stillasittande är till exempel ett stort folkhälsoproblem, men inom bygg rör man mycket på sig, vilket främjar hälsan, sa Helena Parker.