Nyheter

”Vi måste ha noll fel”

Engagemang är viktigast när det gäller att minska antalet byggfel. Det var paneldeltagarna från HSB, NCC och Veidekke eniga om vid debatten under mässan Betongfeber.

– Jag måste erkänna att vi inte nått den kvalitet totalt i byggbranschen som man kan förvänta sig. Vi måste ha noll fel, sa Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC.

De övriga två paneldeltagarna, Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner samt HSB Stockholms vd Charlotte Axelsson, var överens med Jan Byfors om att det krävs engagemang för att komma tillrätta med det stora antalet byggfel.

Men Johnny Kellner hänvisade också till en undersökning från Chalmers som visade att 54 procent av felen kunde hänföras till bygghandlingarna.

”Monopolet ett hinder”

Att energi- och klimatfrågorna kommer att ha störst inverkan på framtidens byggande var de tre debattörerna också eniga om.

– Vi måste påverka energibolagen mer. Fjärrvärme är alldeles utmärkt men monopolsituationen utgör ett hinder i dag. Det är lite oroande för framtiden, sa Johnny Kellner.

– Det är också viktigt att vi kan bygga i områden där människor kan leva klimatsmart, till exempel genom att bygga nära kollektivtrafik, sa Charlotte Axelsson.

Energisnålt och kostandseffektivt

De båda byggcheferna var överens om att det rent tekniskt redan är möjligt att bygga nollenergihus och plusenergihus, men att utmaningen ligger i att bygga sådana hus kostnadseffektivt.

– För att göra det måste vi ha en bra byggprocess, med samverkan i ett tidigt skede med rätt många för att få en bra produkt, sa Jan Byfors och förtydligade att NCC på sikt vill ha med konstruktörer, arkitekter, materialleverantörer och installatörer i sina partneringsamarbeten.