Nyheter

”Vi ser att detta ger stora vinster”

Med den nya lösningen ska arkitekter och konstruktörer i sina CAD-program hämta information om byggprodukterna från leverantörerna. Bild: Getty Images

NCC provar nu nya arbetsmetoder som främst ska sänka inköpskostnaderna för byggmaterial. Genom att standardisera det digitala informationsflödet mellan leverantör, konstruktör och inköpare blir det möjligt att centralisera inköpshanteringen för samtliga pågående byggprojekt i hela landet.

Genom de nya arbetsmetoder och den nya teknik som NCC testar kan de planera långsiktigt, upphandla stora inköpsvolymer och pressa inköpspriset. Detta är inte möjligt med de rutiner som tillämpas i dagens byggprojekt.

– NCC har nu verifierat det nya digitala informationsflödet mellan leverantör, konstruktör och inköpare. Vi ser att detta fungerar och ger stora vinster, säger Johanna Fredhsdotter Lager i NCC. NCC är först i Sverige med denna rationalisering.

NCC har provat tekniken i ett projekt i Uppsala där Sweco svarar för arkitektarbetet och leverantören heter Nordan. Den produkt de provat är fönster.

– Vi har fått en otroligt positiv respons från leverantörer och arkitekter vi arbetar med. Vi har leverantörer som tjatar på oss för att de vill komma igång. I testerna ser vi att samtliga inblandade parter, leverantörer, arkitekter och entreprenörer, tjänar på detta, säger Johanna Fredhsdotter Lager, och fortsätter:

– När vi fått tekniken i drift i Sverige ska vi börja även i andra nordiska länder.

Byggnadsingenjören Gustav Engström på Sweco ser bara fördelar med den nya arbetsmetoden.

– Vi utarbetade tillsammans med NCC och Nordan en färdig modell för informationsutbytet. För min del minskar arbetstiden för den enskilda arbetsuppgiften med mellan en tredjedel och en fjärdedel tack vare att jag kan återanvända BIM-objekt från Nordan. Det kan vara så även för andra arbetsuppgifter. En annan fördel för Swecos del är att vi kan återanvända denna lösning när vi upprättar en CAD-modell för ett likadant hus, säger Gustav Engström.

För leverantörerna hårdnar konkurrensen. Vinsten för leverantörerna är att de som lyckas får sälja större volymer.

I dagens byggprojekt upphandlas normalt material separat  för varje enskilt byggprojekt. Med dagens rutiner kommuniceras denna information på ett icke-standardiserat sätt. Avsändare och mottagare kan inte automatiskt skicka och motta denna information. Den nya standardiseringen av informationen ger möjlighet till automatisering och det har inte varit möjligt förut.

Med den nya lösningen ska arkitekter och konstruktörer i sina CAD-program hämta information om byggprodukterna från leverantörerna, inklusive 3D-modeller av enskilda produkter.

Arkitekter och konstruktörer lagrar informationen i CAD-modellen för den nya byggnaden och den skickas direkt vidare till inköpssystemet hos NCC. Allt information om byggprodukternas hämtas och skickas i obrutna flöden utan manuell hantering mellan aktörerna.

Detta betyder att arkitekter och konstruktörer i en mycket tidig fas i byggprojketet har detaljerad information om vilken typ av byggprodukter som ska användas och informationen finns i standardiserad form

NCC får denna information till sitt inköpssystem och kan löpande samköra dessa uppgifter. Sedan kan inköparen från utvalda leverantörer upphandla fönster, dörrar, kök och andra produkter i stora volymer med färdiga leveransdatum till byggprojekt i hela landet. Detta är vad NCC nu vill införa i nationell skala så fort som möjligt.

De nya digitala standarder som ska användas vid kommunikationen heter CoClass, ETIM och GTIN.