Nyheter

”Vi ska summera och analysera”

Ny balk monteras. Foto: Hans Ekestang.

En ny stödbalk monterades på den gamla skadade diagonalbalken.

Samtidigt fick räcken och asfalt plockas bort från bron för att minska vikten.

– Tiden var den kritiska faktorn och därför valde vi en lapp- och lagametod, säger Marie Fredell, Trafikverket Underhåll i Stockholm, som varit ansvarig för reparationen av motorvägsbron i Södertälje, ett arbete som nu ska summeras och analyseras.

I sommar har motorvägsbron i Södertälje, en av landets mest trafikerade motorvägsbroar, stått i centrum. Natten till midsommarafton inträffade en trafikolycka på den södergående bron som gjorde att stålkonstruktionen skadades. Bron söderut fick stängas av för trafik under renoveringsarbetet, något som orsakade stora trafikproblem.

Vid olyckan skadades bron, som är byggd i mitten på 60-talet, på ett av de fyra känsligaste ställena.

– Motorvägsbron i Södertälje är både en betong- och stålbro, men det var en diagonalbalk i fackverket, överbyggnaden, i den del som kan lyftas upp, som blev mest skadad. Även två stålbalkar på undersidan fick skador, säger Marie Fredell, enhetschef på Underhåll.

Trafikverkets entreprenör för broreparationer i Stockholm fick uppdraget att ansvara för reparationsarbetet.

Trafikverket valde en metod där man monterar en nytillverkad stödbalk utanpå den skadade balken för att stärka upp den. Stödbalken levererades i tre delar, som svetsades ihop till en.  Men det arbetet underkändes och fick avbrytas.

– Vi hade personal på plats som gjorde fortlöpande kontroller, och som upptäckte att svetsarbetet inte hade rätt kvalitet. Balken skulle inte kunna garantera samma bärighet på bron som den hade innan olyckan.

 Entreprenören avbröt då arbetet med den aktuella underentreprenören.

I Trafikverkets avtal står att de ska godkänna de entreprenörer som anlitas, och det är inte helt ovanligt att arbeten får göras om.

– Det här är egentligen en normal byggprocess. När vi kontrollerar och upptäcker brister så får entreprenören helt enkelt göra om och göra rätt, säger Marie Fredell.

Den nya balken som monterades på den skadade balken vägde 1400 kilo. För att inte bron skulle bli för tung för att kunna lyftas upp vid broöppning var Trafikverket tvungna att skala av vikt på annat håll.

– Vi tog bort 3400 kilo broräcken och 1400 kilo asfalt utanför räckeskanten.

Hur kunde en sådan här olycka hända och hur sårbar är vår infrastruktur egentligen?

– Det här var en osannolik olycka som vi inte hade kunnat förutse. Vi gör riskbedömningar och åtgärder för att naturligt skydda våra broar, som är kritiska punkter i infrastrukturen. I det här fallet hade lastbilen lyckats passerat två barriärer och kilat sig fast på ett av de fyra ställen där bron är som mest känslig.

Hur reagerade du när du på midsommarafton fick besked att motorvägsbron i Södertälje blivit påkörd?

– Vi gick in i ett krisläge direkt. Det här var en otroligt stor apparat, inte bara att reparera bron utan att dirigera om all trafik och få tag i folk mitt i semestern. Vi har haft mycket folk som jobbat med reparationen, allt från konstruktörer och projektörer till byggledare och entreprenörer. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som avbröt semestrar och reste hem från sommarstugor för att jobba. Utan dem hade det inte gått. Vårt mål var hela tiden att trafiken skulle kunna släppas på när jobb och skolor drog igång och trafikmängden naturligt ökar, och det målet klarade vi.

Vad kan ni göra för att förebygga att liknande olyckor händer?

– Vi ska summera och analysera det som hänt. Vi har lärt oss massor. För att undvika att bron skadas lika illa igen tror jag att sänkt hastighet skulle kunna vara en förbyggande åtgärd. Men för detta krävs ett myndighetsbeslut, säger Marie Fredell.