Nyheter

”Vi står inför bossar som handlar, tänker och knyter kontakter som företagare”

I Roberto Savianos nya bok ”Skönhet och helvete” figurerar den italienska maffian på nytt. Vi publicerar här ett utdrag ur kapitlet ”Bygga och erövra” där författaren utreder hur djupt insyltade maffiaklanerna är i byggindustrin. Välkommen in i helt en an

”Den sammanhållande väven i Italien är cement. Cementen är blodet i dess ekonomi. Med cement föds man och blir en företagare, utan cement sviktar all investering. Armerad betong är de segrandes område. I tysthet har cementklanen skaffat sig makt i Italien, en tystnad som man har byggt upp i visshet om att den vad klanen beträffar aldrig skulle spridas utanför Kampaniens gränser. En klan som är okänd i Italien men välkänd och fruktad där den lyckas ta makten över allting. I rättegången mot klanen Zagaria sa åklagaren Raffaele Cantone resolut: ”Vi står inför bossar som handlar, tänker och knyter kontakter som företagare. Och det är just företagare de är. Att säga att klanen Zagaria existerar och att den styr hela området är som att säga att man andas luft.”

Klanen har lyckats bli så mäktig därför att den i Syditalien har kontrollen över hela cementhanteringen. Den bestämmer över leveranser, förvaltar alla sorters entreprenader och fastställer beskyddaravgifter för varje arbete. Ett system som inte tillåter luckor. Beskydd blir ett viktigt redskap för att binda samman allt och alla i samma ekonomiska nät, och den som betalar för beskydd utgör en obligatorisk del av det nätet. Det förekommer massor av telefonsamtal där företagarna ber klanens representanter: ’Ge mig ett jobb’ …”


Roberto Saviano
Skönhet och helvete – om maffia, fotboll och ordets makt
(texter 2004-2009)
Översättning: Barbro Andersson
Förlag: Brombergs (2009).