Lag & rätt

”Vi står orubbliga i vår uppfattning”

Bygget av kvarteret Plankan.
Serneke säger att Svenska Bostäders stämningsansökan är väntad. Foto: Byggvärlden/Arkiv

– Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke Sverige, med anledning Svenska Bostäders stämningsansökan i tvisten kring byggprojektet Plankan i Stockholm.

Svenska Bostäders stämningsansökan har sin bakgrund i att Serneke hävde entreprenadavtalet för byggnationen av kvarteret Plankan i november 2021 på grund av uteblivna betalningar. Serneke har senare ansökt om stämning mot Svenska Bostäder med ett yrkande på cirka 240 miljoner kronor.

Målet i tingsrätten har pågått i snart två år och Svenska Bostäder har sedan tidigare aviserat ett skadeståndskrav på i storleksordningen 600 miljoner kronor. En motsvarande påstådd motfordran har sedan tidigare kvittningsvis gjorts gällande av Svenska Bostäder mot Sernekes krav och är därför redan föremål för prövning i tingsrätten.

Den nu inlämnade stämningsansökan är en reducering av Svenska Bostäders krav jämfört med vad som tidigare aviserats och framställts kvittningsvis men är i övrigt helt väntad i processen. Enligt tingsrättens tidplan ska målet avgöras i tingsrätten efter huvudförhandling under hösten 2024.

– Vi beklagar att vi fortfarande inte kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att de välbehövliga bostäderna blivit försenade. Men vår bedömning av rättsfrågorna förändras inte av den nya stämningsansökan och vi står orubbliga i vår uppfattning att Svenska Bostäder bär ansvaret för projektets fördyring. Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke.