Nyheter

”Vi tävlade i att hålla oss undan familjeföretaget”

Aldrig i livet att syskonen Svensson skulle gå in i pappas och farfars byggföretag. Så gissa vart Lena, Lasse och Jan hamnat. Rätt. I ledningen för pappas och farfars byggföretag.

Det är ett genuint familjeföretag, Sh bygg, med huvudkontor i Uppsala. De senaste 25 åren har det först ägts och sedan letts av syskonen Jan, Lasse och Lena Svensson. De tog över efter pappa Rune som i sin tur efterträdde grundaren Sven Heribert Svensson, av vars förnamnsinitialer företaget fått sitt namn. Farfar SH startade sitt stensätteri 1923 och drev det ända till 1961.

Av syskonen är det bara Jan som hann träffa Sven Heribert i verkliga livet.
— Jag var mycket tillsammans med farfar när jag var liten. Jag har mött gubbar på jobbet som säger att de kommer ihåg när jag satt i barnvagnen.

Jans minnen av sin store och starke farfar – ”120 kilo muskler” – är ännu livliga.
— Det var en kraftfull människa med kort stubin. Fick han syn på ett par gubbar som satt och ”tutade”, det förekom på den tiden, kunde han kliva ur bilen, slå ihop huvudena på dem och säga åt dem att skärpa sig. Men hans ilska gick över lika fort. Han ångrade sig genast, körde ett varv runt kvarteret, gick tillbaks till gubbarna och gav dem varsin extra månadslön till tröst, berättar Jan.

Sven Heribert var en arbetsgivare med ett samvete som också innefattade arbetarnas familjer.
— Det fanns ju gubbar som inte kunde sköta pengarna de fick i lön. Dem gav farfar lite fickpengar och så for han hem till deras fruar och gav dem resten av lönen direkt i handen så att familjen klarade sig, minns Jan.

Sven Heribert Svensson fick namn om sig i Uppsala att vara en karl som höll det han lovade. När exempelvis en gata var nylagd med sten kontrollerade han arbetet genom att gå gatstumpen fram och tillbaka. Om så en endaste sten var fellagd och vickade fick gubbarna bryta upp jobbet och göra om allt från början. Sådant kallas kvalitetssäkring à la Sven Heribert…

Denna känsla vill Jan, Lasse och Lena Svensson förvalta och utveckla i företaget, som expanderat sitt verksamhetsfält och anpassat sig till 2000-talet.

Dåvarande SH Svenssons Stensätteri började alltså med sten och anläggning men under pappa Runes ledning tog företaget klivet in i byggsektorn – och än mer genom tillkomsten av ROT-programmet på 1980-talet. Idag står Sh bygg på två jämnstarka ben som vardera omsätter ungefär hälften av förra årets 500 miljoner kronor: dels sten och anläggning, dels reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

Sven Heribert grundade, Rune tog över. Men att även nästa generation skulle gå i samma fotspår, det var inte meningen.
— Aldrig i livet! Jag skulle först bli lokförare, sedan mackägare och sedan författare, konstaterar Jan leende och medger i nästa stund att han ”naturligtvis” ändå snart, med ålderns rätt, var först av syskonen in i företaget. Han tog över pappa Runes vd-stol 1983.

Samma år hade de tre syskonen gemensamt tagit över Sh bygg. Med hjälp av en tillfällig lättnad i skattelagstiftningen kunde de köpa företaget med företagets egna pengar. Bidragande var också Svenska Byggnadsarbetareförbundets vilja att Sh bygg skulle få vara kvar i familjen. Det ansvar och samarbete med medarbetarna som Sven Heribert grundlagt och Rune förvaltat hade inte gått facket förbi.

Men syskonen har alla haft ett motstånd. Lillasyster Lena låter som ett eko av storebror i fråga om de egna karriärtankarna.
— Jag skulle icke till Sh bygg. Jag läste ju ekonomi vid universitetet… Men så behövde Jan lite tillfällig hjälp med att styra upp ekonomin. Och snart blev ekonomichefsstolen ledig. ”Aldrig i helvete”, tänkte jag.

Men så blev det. Och Lena kom snart in i jobbet och började trivas.
— Så då tänkte jag ”är de så dumma, ja då får det väl bli så”, skrattar Lena, som kom att sitta i 13 år som ekonomichef, tills det var dags för barnafödande för några år sedan.

Både Lena och mellanbror Lasse började på Sh bygg 1990, då Lasse axlade vd-manteln i företagets Stockholmsdel medan Jan höll ställningarna i Uppsala. Sh bygg bestod då av två jämnstora företag tills en fusionering skedde 2001. Men inte heller Lasse – i dag vd för hela 270-mannakoncernen – ville lägga sin framtid i Sh byggs händer.

— Det var snarare så att Lena och jag tävlade om vem som skulle kunna hålla oss undan längst, garvar Lasse.

I ungdomen sommarjobbade han med att langa sten, något som inte inspirerade till en framtid inom Sh bygg.
— Det var så tungt att på andra arbetsdagen gick jag och grinade bakom en bod. Jag skämdes men en av gubbarna kom fram och sa att ”du ska vara stolt, grabben, de flesta börjar grina redan första dagen”. Jo, det är ett tufft jobb och tuff jargong, noterar Lasse Svensson.

Men trots det fick Lasse, Jan och Lena ledande operativa funktioner i familjeföretaget. Det är en situation som ofta kan ge slitningar mellan syskon, något som Sh byggs ledning emellertid varit förskonad från.
— Visst, vi har bråkat ibland som alla andra. Men så fort det varit allvar har sammanhållningen trätt in med ryggmärgen. Vi har haft en unik förmåga att hålla ihop. Det är väl därför vi har kunnat köra det här racet i så många år, förklarar Lena.

De gillar varandra. Och de tycker om sten, materialet som varit grunden i företaget.
— Det är fascinerande hur ett material beroende på ytbehandling kan fås att skifta så man inte kan tro att det är en och samma sten. Sten är så funktionellt och just därför är det ett mycket kvinnligt material, funderar Lena.

Jan talar om hur stenen lever, hur den sätter fantasin i rörelse och hur han ser den som ett element jämbördigt med eld eller vatten.

Lasse framhåller att Sh bygg vill vårda och föra vidare hundraåriga traditioner och hantverkskunnande, inte minst genom företagets utbildningsprogram Sh-akademin där man söker ”föra den gamla byggmästartraditionen vidare i en föränderlig bransch”. Han talar lyriskt om hur Sh bygg anlitas för specialuppdrag i olika delar av landet. Poseidonstatyn i Göteborg, Estoniamonumentet i Stockholm eller återskapandet av en 1500-talsmur vid Vadstena slott.

— Våra gubbar som klarar av sådana saker drivs av glädjen att få göra något alldeles speciellt, konstaterar Lasse.

Den sociala medvetenhet och omsorg om medarbetarna som präglade företaget på Sven Heriberts tid genomsyrar Sh bygg också i nuet. Konkret yttrar det sig i att företaget nästan uteslutande använder egen anställd arbetskraft och att säsongsanställningar inte förekommer utom i de undantagsfall då vissa medarbetare själva önskar ett längre vinteruppehåll.

— Det handlar om att verkligen bry sig om vad man levererar och det är en fråga om att engagera sig, både i medarbetarna och kunderna, säger Sh byggs vd Lasse Svensson.

Farfar Sven Heribert kanske skulle uttryckt det på lite annat sätt. Men andemeningen hade varit densamma.

Lasse Svensson
Ålder:44 år.
Bor:I Kåbo, Uppsala.
Familj: Barnen Hanna, 14 och Max, 12 samt katten Rex, 7.
Gör:Delägare och vd, Sh bygg.

Lena Svensson
Ålder:43 år.
Bor:I Kåbo, Uppsala.
Familj: Sambo Micke, barnen Saga, 3 och Ida, 2.
Gör:Delägare och styrelseledamot Sh bygg, vd Sh bygg Fastigheter AB.

Jan Svensson
Ålder:60 år.
Bor:I Åkerby, Uppsala.
Familj:Hustru Åsa, dottern Tove samt två barnbarn – de tre sistnämnda boende i Australien.
Gör: Delägare och styrelseledamot, tidigare vd, Sh bygg. Vice ordförande Sveriges Byggindustrier, styrelseledamot Svenskt Näringsliv.

Foto: Cecilia Larsson

Sh bygg sten & anläggning AB

Grundades 1923som SH Svenssons Stensätteri av Sven Heribert Svensson. Fullständiga namnet är idag Sh bygg, sten & anläggning AB.

Övertogs 1961 av sonen Rune som i sin tur 1983 lämnade över ägandet till Jan, Lasse och Lena Svensson, Sven Heriberts barnbarn.

De två geografiskabaserna för verksamheten är Stockholm och Uppsala, med huvudkontor i den senare staden. Sh bygg utför dock specialarbeten i hela södra och mellersta Sverige.

Årsomsättning omkring 500 miljoner kronor, lika fördelat på två verksamhetsgrenar; dels sten och anläggning, dels bygg. Byggdelen utgörs till lejonparten av ROT-arbeten. Omkring 75 procent av omsättningen härrör från offentliga beställare. Sh bygg har också ett separat fastighetsbolag för förvaltning av kontorslokaler och bostäder (vd Lena Svensson).

Sh bygg genomför i samarbete med bland andra Arkitekthögskolan, KTH och Kungliga konsthögskolan vidareutbildningar inom byggnad och arkitektur genom den egna Sh-akademin. Till dessa kan också utomstående söka.

Antal anställda:drygt 270.

Lasse Svensson är sedan 2001 vd för Sh bygg.