Nyheter

”Vi uppfyller våra skyldigheter”

Cementa anser att de uppfyller de skyldigheter de har när det gäller att informera om nya produkters egenskaper. 
Boverket menar att byggentreprenörerna verkar ha en annan uppfattning.
– Vi känner till att frågan diskuteras på flera håll i branschen, säger Stefan Sandelin, utvecklingschef på Cementa.

Cementa och byggentreprenörerna har inte samma uppfattning om den moderna betongens egenskaper. Det konstaterar Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, i artikeln ovan.
Byggvärlden bad Stefan Sandelin, utvecklingschef på Cementa, bemöta den information som Boverket gått ut med i ett brev till de aktörer som deltog på deras hearing i december 2017.

Boverket anser att leverantörer av cement och betong är skyldiga att informera om förändrade egenskaper. Har Cementa lämnat den information som ni anser att ni är skyldiga att lämna till användarna och har ni därmed uppfyllt de skyldigheter som ni anser att ni har?
– Vi informerar våra kunder om en ny produkts egenskaper i god tid innan marknadsintroduktion och vi tycker att vi mer än väl uppfyller de skyldigheter som finns.

Boverket planerar ett nytt möte med hela branschen i oktober, enligt vad vi hört från Boverket. Vilka konkreta åtgärder känner Cementa till som har vidtagits för att klarlägga de frågetecken som finns?
– Det senaste året har Cementa gjort ett antal undersökningar för att verifiera produktens egenskaper, och vi har även startat upp ytterligare kompletterande undersökningar för våra produkter där vi inväntar svar under hösten. Vi känner också till att frågan diskuteras på flera håll i branschen.

Något annat ni vill kommentera angående Boverkets brev?
–Nej.